Aceton (s/p)

- serum/plasma

Prøvetaking

Serum

Indikasjoner

Intoksikasjonsutredning, samtidig med gasskromatografisk bestemmelse av alkoholer.

Begrensninger

Analysen utføres med gasskromatografisk teknikk (som krever betydelig teknisk ekspertise) og kan normalt bare tilbys på dagtid. Ved bestilling av analysen skal det alltid være målt pH og laktat i blod og det må det bestilles osmolalt gap, anion gap og s-etanol.

Bakgrunn

Aceton er et ketonlegeme som normalt dannes ved spontan dekarboksylering av acetoacetat. Det dannes dessuten i store mengder etter inntak av alkoholen isopropanol (enzymatisk oksydasjon katalysert av ADH). Aceton utskilles via lunger og nyrer og har en halveringstid på ca. 20 timer, mens isopropanol elimineres med en halveringstid på ca. 10 timer.

Referanseområde

Normalt ikke påvisbart (< 1 mmol/L).

Tolkning

Høye verdier forekommer ved intoksikasjon med isopropanol. Ved lette intoksikasjoner er konsentrasjonen i nærheten av deteksjonsgrensen. Ved massive intoksikasjoner ses konsentrasjoner på 15 – 20 mmol/L. Sent ut i forløpet av en isopropanolintoksikasjon er det ofte bare aceton som kan påvises.

Høye verdier forekommer også ved diabetisk ketoacidose.

Publisert 27.01.2012 10:19 | Endret 23.03.2017 12:35

 Handler om