Alanin aminotransferase (s/p)

(ALAT, ALT, GPT - glutamat pyruvat transaminase)

Prøvetaking

Serum/heparinplasma

Indikasjoner

Diagnostikk av og kontroll ved parenchymatøs leverskade.

Bakgrunn

Ved skade av leverceller kommer økte mengder ALAT ut i blodbanen via sinusoider og lymfekar. ALAT er til stede i alle vev, men aktiviteten er særlig høy i lever, der enzymet er lokalisert til levercellenes cytoplasma. ALAT er derfor i praksis et ganske leverspesifikt enzym. Halveringstiden for enzymet er ca. 2 døgn.

Referanseområde

Barn​0 - < 18​år:​< 59​U/L​
Kvinner​³ 18​år:​< 45​U/L​
Menn​³ 18​år:​< 70​U/L​

Tolkning

Kun høye verdier har klinisk betydning.

Svært høye verdier (mer enn 500 U/l) ses ved akutte hepatitter av ulike etiologier.
Moderat forhøyede verdier (mindre enn 500 U/l) ses ofte ved galleveislidelser, kroniske hepatitter, primær og sekundær levercancer, og ved medikamentell leverskade.

Feilkilder

Uttalt hemolyse gir et systematisk negativt avvik som er tilnærmet proporsjonalt med graden av hemolyse.  Ved uttalt hemolyse kan dette gi en negativ bias på inntil 10 %.

Biologisk og analytisk variasjon

Se egen tabell

Publisert 27.01.2012 10:57 | Endret 21.11.2017 12:31

 Handler om