Albumin (s/p)

- serum/plasma

Pasientforberedelse og prøvetaking 

Serum/heparinplasma.  Unngå langvarig stase og hemolyse (se feilkilder nedenfor).

Indikasjoner

Malnutrisjon. Malabsorpsjon. Proteintap. Leverfunksjon. Væskebalanse. Supplement til kalsiumbestemmelse. Ødemer av ukjent årsak.

Bakgrunn

Albumin produseres av hepatocyttene, og utgjør ca. 60 % av plasmaproteinene. Konsentrasjonen av albumin i interstitiell væske er knapt halvparten av den i plasma.
Viktigste funksjoner: Transportprotein for blant annet fettsyrer, bilirubin, Ca, Mg, flere hormoner, en rekke medikamenter. Svarer for 80 % av det kolloidosmotiske trykk i plasma.
Halveringstid i plasma normalt 2-3 uker.

Referanseområde 

​Barn 0 - 12​mndr:​20 - 49 ​g/L​
 1 - 18​år:​29 - 47 ​g/L​
Voksne​18 - 39​år:​36 - 48 ​g/L​
40 - 69​år:​36 - 45 ​g/L​
≥ 70​år:​34 - 45​g/L​

Tolkning

Høye verdier ved dehydrering.

Lave verdier ved aktive prosesser, proteinmangel (malnutrisjon, malabsorpsjon), syntesesvikt (levercirrhose), proteintap (nefrose, proteintapende mave/tarmsykdom, brannskader).
Hos gravide og P-pillebrukere ses ca. 10 % lavere verdier.

Feilkilder

Langvarig stase i forbindelse med prøvetaking kan øke konsentrasjonen med 5-10 g/l.

Hemolyse gir et systematisk positivt avvik, som øker med økende grad av hemolyse og som utgjør ca. 1,5 g/L pr. 0,1 g/100 ml hemoglobin (1). Ved sterkere grad av hemolyse enn svarende til 0,25 g/100 ml vil albumin derfor ikke bli målt.

Biologisk og analytisk variasjon

Se egen tabell

Publisert 27.01.2012 13:47 | Endret 19.12.2016 09:01

 Handler om