Alfa-1-antitrypsin (s)

(a-1-AT, a-1-protease inhibitor, a-1-Pi)

- serum

Pasientforberedelse og prøvetaking

Serum.  Ingen spesielle forberedelser.

Indikasjoner

Utredning av neonatal hepatitt og juvenil cirrhose. Kronisk obstruktiv lungesykdom, tidlig utvikling av lungeemfysem. Utredning av leversykdom.
a-1-AT er det dominerende protein i a-1-båndet ved serumelektroforese. Serumelektroforese kan følgelig benyttes som en screening på a-1-antitrypsinmangel. Ved manglende eller sterkt redusert a-1-bånd bør det utføres kvantitering og Pi-typing.

Bakgrunn

Proteasehemmer som produseres i leveren. En rekke genetiske varianter med mer eller mindre nedsatt plasmakonsentrasjon av a-1-AT er beskrevet. Manglende eller sterkt nedsatt plasmakonsentrasjon av a-1-AT er forbundet med levercirrhose hos barn og tidlig utvikling av lungeemfysem hos voksne.

Halveringstid i plasma normalt ca. 6 døgn.

Referanseområde

1.0 - 1.7 g/L

Tolkning

Høye verdier ved akutte og kroniske aktive prosesser av enhver årsak, særlig ved affeksjon av levervev, i mindre grad ved affeksjon av bindevev. Høye verdier ses også ved høy østrogenaktivitet (P-piller gir 25-50 % økning, graviditet ca. en dobling).

Lave verdier (<0.5 g/L) ved genetisk betinget alfa-1-antitrypsinmangel. Omtrent halvparten av normalt gjennomsnittsnivå hos heterozygote for defisitt-gen.

Feilkilder

a-1-AT er et akuttfaseprotein, og prøven bør unngås å tas samtidig med at pasienten har en aktiv inflammatorisk prosess.

Biologisk og analytisk variasjon

Se egen tabell

Publisert 27.01.2012 15:08 | Endret 19.12.2016 08:46

 Handler om