Alkaliske fosfataser (s/p)

(ALP, AFOS)

- serum/plasma

Prøvetaking

Serum/heparinplasma.

Indikasjoner

Utredning og kontroll av sykdommer i skjelett, lever og galleveier.  Unngå hemolyse (se feilkilder).

Bakgrunn

Alkaliske fosfataser finnes i en rekke celler og vev i organismen, og enzymaktiviteten i plasma er resultatet av en rekke isoenzymer og isoformer, hvorav de to viktigste er de isoformer som stammer fra henholdsvis skjelett og lever. Aktiviteten av skjelettformen er spesiell høy hos barn og ungdom under de mest intense vekstperiodene. Halveringstiden for både skjelett- og lever-formen er ca. 2 døgn., mens den alkaliske fosfatase som produseres av placenta har en halveringstid på 7 døgn.

Referanseområder

Barn​<​ 18år:​35​ - 400U/L​
Voksne​≧ 18​år​:35​ - 105​U/L

Tolkning

Høye verdier ved leversykdommer med ekstra og/eller intrahepatisk gallestase, og ved skjelett-tilstander med økt bendannelse: vekst, frakturer, rakitt, osteomalasi, metastaser, hyperparathyreoidisme. Økt aktivitet ses dessuten ved graviditet, noe som skyldes produksjon av et eget isoenzym i placenta.

Feilkilder

Hemolyse gir systematisk negativt avvik som er noenlunde proporsjonalt med graden av hemolyse (en reduksjon på ca. 6 U/L pr 0,1 g/100 ml hemoglobin i prøven).

Biologisk og analytisk variasjon

Se egen tabell

Publisert 30.01.2012 12:20 | Endret 19.12.2016 08:46

 Handler om