Alkoholer (s/p)

- serum/plasma

Gasskromatografisk/enzymatisk analyse av serum med henblikk på å påvise tilstedeværelsen og måle mengden av alkoholer ved utredning av intoksikasjoner. Undersøkelsen kan påvise tilstedeværelsen av og kvantitere følgende alkoholer:

Det henvises til omtale av hver enkelt alkohol.
Ved siden av disse alkoholene vil undersøkelsen også påvise og kvantitere aceton, som er den viktigste metabolitten av isopropanol.
Metanol, etylenglykol og isopropanol analyseres med gasskromatografisk teknikk som bare kan utføres av spesialpersonell på laboratoriet. Disse analysene gjøres derfor normalt bare på dagtid og etter at det foreligger svar på øvrige prøver (pH, laktat, osmolalt gap, aniongap og s-etanol) som styrker mistanken om en forgiftning med andre alkoholer enn etanol. I spesielle tilfeller – og etter anmodning fra nyrelege - kan det være aktuelt på vakt å tilkalle en av bioingeniørene som kan utføre analysene (hvis de er å treffe). Det er imidlertid viktig å presisere at ved høy mistanke om metanol- eller etylenglykolforgiftning (økt aniongap og osmolalt gap som ikke kan forklares av etanolinntak), er det viktig å starte behandling umiddelbart uten å vente på svar på alkoholanalysene.

Publisert 30.01.2012 12:30 | Endret 23.03.2017 12:11

 Handler om