Angiotensin Converting Enzyme (s)

(ACE)

- serum

Prøvetaking

Serum.  Unngå lipemi (pasienten bør ikke ha spist de siste timene før prøvetaking) og hemolyse.

Indikasjoner

Diagnostikk, aktivitetsvurdering og kontroll av terapi ved sarkoidose.

Bakgrunn

ACE er et enzym av glykoproteinnatur. Det finnes i mange vev, men aktiviteten er særlig høy i lungevev. Enzymet spalter av et dipeptid fra den frie karboksylenden på en rekke ulike polypeptider, bl.a. angiotensin I som slik omdannes til angiotensin II. (Økt ACE-aktivitet gir dog ikke forhøyet blodtrykk, men ACE-hemmere reduserer blodtrykket.)

Granulomatøs betennelse, spesielt i lungene, vil ofte gi forhøyet serum-ACE. Mest typisk er dette for sarkoidose, og måling av S-ACE er kun nyttig i forbindelse med diagnostikk og oppfølging av denne sykdommen.

Referanseverdier

Barn: Mangler referanseområde. Generelt kan barn ha inntil 50 % høyere verdier enn voksne.
Voksne: 13 - 59 U/L

Tolkning

Høye verdier sees ved aktiv sarkoidose. Enzymaktiviteten korrelerer med sykdomsaktiviteten.

Økende S-ACE-aktivitet er et tidlig varsel om sykdomsprogresjon og kan komme før progresjonen blir tydelig klinisk og røntgenologisk.
Tilsvarende kan fallende S-ACE varsle remisjon.
Lett forhøyet verdi sees ved moderat aktiv sarkoidose, men kan i sjeldne tilfeller også sees ved en rekke andre sykdomstilstander, f.eks.: andre granulomatøse betennelser som tuberkulose, Gauchers sykdom og lepra; ved allergisk alveolitt, pulmonal fibrose, diabetes med mikroangiopati, thyreotoxicose, alvorlig leversvikt.
Normal verdi utelukker ikke diagnosen sarkoidose. Pasienter med erytema nodosum vil som oftest ha normal S-ACE, og stigningen kommer senere i sykdomsforløpet.
Ved malign sykdom i lungene finner man ofte S-ACE-verdier i lavt referanseområde.
Lave verdier har ingen sikker patologisk betydning.  Ses blant annet ved bruk av ACE-hemmere.

Feilkilder

Hemolyse og lipemi kan interferere med analysemetoden og gi falskt lav verdi.

Publisert 31.01.2012 08:57 | Endret 19.12.2016 08:50

 Handler om