Anti-faktor Xa-aktivitet (p)

​(Lavmolekylært heparin, Anti Xa-aktivitet, Liquid anti Xa, anti-Xa)

- plasma

Pasientforberedelse

Prøven tas 3-4 timer etter siste subcutane injeksjon med LMWH og etter at minst 3 doser er gitt. Ved spørsmål om akkumulering kan det være nyttig å ta prøven rett før ny injeksjon (bunnverdi).

Prøvetaking

Citratplasma. Fyll røret til angitt volum og bland grundig (vend 8-10 ganger) straks etter prøvetaking. Unngå langvarig stase og prøvetaking fra kateter med heparinlås. Sentrifuger citratrøret i 15 min ved 2500 g innen 1 time etter prøvetakning og avpipetter plasma (la det stå igjen ca. ½ cm over blodlegemene).

Oppbevaring/holdbar til

Citratplasma er holdbart i to timer i romtemperatur.

Indikasjoner

Rutinemessig monitorering av LMWH er ikke indisert. Analysering av Anti-Xa aktivitet er stort sett kun indisert ved bruk av terapeutiske doser LMWH der det er mistanke om endret bloddistribusjon av LMWH. Dvs. spesielt ved betydelig overvekt, graviditet, behandling av barn (spesielt premature/nyfødte) og ved nedsatt nyrefunksjon (eGFR < 30 mL/min/1.73 m2)/hemodialysepasienter. Bestemmelse av anti-Xa-aktivitet kan også være nyttig dersom det ikke oppnås forventet effekt av LMWH-behandling eller ved blødning under behandlingen. Analysen kan ikke benyttes til å vurdere konsentrasjonen av direktevirkende perorale antikoagulantia (DOAK), f.eks. rivaroksaban og apixaban, da må anti-Xa være kalibrert med disse medikamentene. 

Bakgrunn

Resultatet av anti-Xa aktiviteten, kalibrert med kalibrator for lavmolekylært heparin (LMWH), er et uttrykk for den biologiske effekten av LMWH, og vurderer grad av hemming av faktor Xa under behandlingen. I de fleste tilfeller er det ikke nødvendig å monitorere behandling med LMWH, men noen unntak finnes (se indikasjoner). 

Referanseområde

 < 0,1 IU/mL

Terapeutisk område

Lavdose behandling (profylakse): 0,2 -0,4 IU/mL
Høydose terapeutisk behandling (3 - 4 timer etter injeksjon):
Ved sc injeksjon x 2 daglig: 0,5 -1,0 IU/mL.
Ved sc injeksjon x 1 daglig: terapeutisk område mer usikkert, ca. 1,0 - 1,5 IU/mL.

Anti-faktor Xa > 2,0 IU/mL tyder på overdosering. Høy verdi rett før ny injeksjon kan tyde på akkumulering.

Konsentrasjonen av DOAK (f.eks. rivasoksaban og apixaban) kan ikke analyseres ved hjelp av anti-Xa-aktivitet for LMWH. En normal anti-Xa-aktivitet kan dog benyttes til å bekrefte av konsentrasjonen av DOAK er svært lav/ikke til stede.

Feilkilder

Hemolyse (Hb >0,15 g/dL), icterus (bilirubin >340 μmol/L) og lipemi, (triglycerider >6,9 g/L).

Analytisk / biologisk variasjon

Se egen tabell.

Utføres

Tønsberg

Publisert 03.04.2017 14:00 | Endret 04.05.2017 15:24

 Handler om