Anti-tyreoperoksidase (s/p)

(Anti-TPO, mikrosomalt antistoff)

- serum/plasma

Prøvetaking
Serum eller heparinplasma (Li-).

Indikasjon
Mistanke om autoimmun tyreoiditt. Utredning av subklinisk hypotyreose og andre funksjonsforstyrrelser i thyreoidea.

Bakgrunn
Ved sykdommer i gl. thyreoidea kan det bli dannet antistoffer mot ulike strukturer i kjertelen, blant annet antistoff mot enzymet tyreoperoksidase i follikelcellene. Slike antistoffer er ikke involvert i patogenesen, men er sekundære til destruksjonen av kjertelen.

Referansegrense
< 35 kIE/L

Tolkning
Høye verdier ved autoimmun tyreoiditt, men økte verdier kan også sees ved hyper- og hypofunksjon av annen årsak. Antistoffet kan også finnes hos friske i lave konsentrasjoner, særlig hos kvinner og forekomsten øker med alderen.
Ved subklinisk hypotyreose vil påvisning av anti-TPO kunne tale for å starte tyroksinbehandling, fordi den autoimmune prosessen som regel fører til permanent hypotyreose i løpet av noen år. Det er imidlertid liten endring i anti-TPO-verdiene under behandling, det gjelder både behandling med tyreostatika og tyroksin. Det er derfor ingen grunn til stadig å kontrollere anti-TPO-verdiene hos en pasient.

Feilkilder
Pasienter som behandles med høye doser biotin (> 5 mg/dag), kan få falskt høye verdier.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 31.01.2012 09:37 | Endret 21.11.2017 13:31

 Handler om