Antistoff av typen IgA mot vevstransglutaminase (s/p)

(anti-tTG)

- serum/plasma

Prøvetaking

Serum eller heparinplasma.  EDTA-plasma kan også benyttes.


Indikasjoner

Cøliakidiagnostikk.  Oppfølging/terapikontroll ved cøliaki.

NB!: Medfødt IgA-mangel forekommer relativt hyppig hos cøliaki-pasienter, og hos disse er diagnostikk/oppfølging basert på IgA-måling uten mening.  Samtidig med måling av anti-tTg bør det  derfor alltid rekvireres måling av IgA i serum, hvis dette ikke er gjort tidligere.  Ved påvist IgA-mangel bør man i stedet sende prøven til Ullevål universitetssykehus (avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin) for måling av antistoff av typen IgG mot vevstransglutaminase i serum.

Bakgrunn

Cøliaki er en ervervet sykdom med en vevsødeleggende immunrespons i tynntarmens slimhinne, rettet mot hvetegluten og liknende proteiner fra rug og bygg. Sykdommen kan opptre i alle aldre, og symptomene er svært varierende. De fleste pasienter med cøliaki har autoantistoffer i serum rettet mot enzymet vevstransglutaminase (tissue transglutaminase, tTG) som finnes i tynntarmslimhinnen. Dette enzymet påvirker peptider fra gluten når de passerer slimhinnen.

Referanseområde

 < 7,0 kU/L

Tolkning

Normal verdi for anti-tTG utelukker ikke diagnosen cøliaki.  Resultater < 7,0 angis som negativt, men ved verdier  i området 3,0-6,0 kU/L bør pasienten holdes under observasjon med kontrollmåling i nye prøver.
Verdier mellom 7,0-10,0 kU/L er ”gråsone-verdier”, og ved sterk klinisk mistanke bør pasienter med slike verdier henvises til gastroskopi.  Dersom den kliniske mistanken er lav, bør man kontrollere prøvesvaret etter noen måneder. 
Forhøyet konsentrasjon (>10,0 kU/L) kan påvises hos de aller fleste pasienter med ubehandlet cøliaki.  Diagnosen cøliaki skal alltid verifiseres med tynntarmsbiopsi før oppstart av diettbehandling. Noen personer har økt nivå av IgA-antistoff  mot vevstranglutaminase, men normale tynntarmsbiopser.  I mange tilfeller er slike personer på vei til å utvikle en klassisk cøliaki.
Hos små barn under to år er undersøkelsen upålitelig med mange falskt negative prøvesvar. 
Konsentrasjonen av anti-tTG synker under adekvat diettbehandling.  Undersøkelsene kan derfor brukes som indikator på effekt av behandlingen, evt. diettslurv.

Se forøvrig laboratoriemedisinsk rådgiving om Cøliakidiagnostikk.

Biologisk og analytisk variasjon

Se egen tabell

Publisert 31.01.2012 09:20 | Endret 19.12.2016 08:51

 Handler om