Antistoffscreening (s/p)

(Screening på irregulært erytrocyttantistoff, Type & Screen)

- serum/plasma

Prøvetaking

EDTA-blod, 2 prøverør.

Prøvene skal merkes med fullt navn og alle 11 siffer i fødselsnummeret. Fødselsnummeret skal kontrolleres mot pasientens navnebånd (inneliggende), eller pasienten kan selv si sitt fødselsnummer.
Den som tar prøven skal kvittere på at dette er kontrollert ved å skrive sine initialer på navneetiketten på prøverørene.

Indikasjoner

  • Sammen med ABO- og Rh-typing (Type & Screen) forut for alle blodtransfusjoner
  • i situasjoner der det forventes at pasienten kan få behov for blodtransfusjon (operasjoner, biopsier osv.)
  • hos gravide ved ca 10 – 12 ukers graviditet, og senere i svangerskapet hos Rh-negative og hos dem som har fått påvist antistoff.

Bakgrunn

Individet har i sitt serum naturlig forekommende antistoffer mot det eller de antigener innen ABO-systemet som det selv mangler.  I de øvrige blodtypesystemene har man ingen regelmessige antistoffer.  Kun sporadisk kan man finne naturlig forekommende antistoff også i disse systemene.

Andre kan ha irregulære erytrocyttantistoffer på grunn av immunisering, enten ved svangerskap eller ved tidligere transfusjoner.
Irregulære erytrocyttantistoffer kan forårsake akutt eller forsinket hemolytisk transfusjonsreaksjon.  Det er derfor viktig å påvise slike antistoffer forut for en transfusjon, slik at man kun gir blod som er negativt på gjeldende antigen.
Irregulære erytrocyttantistoffer av IgG-type kan også være årsak til hemolytisk sykdom hos foster/nyfødte.  Det er derfor viktig å påvise antistoffet hos moren og å følge konsentrasjonen utover i svangerskapet.

Svarrutiner

Eget svarbrev fra Blodbanken.

NB! Screeningresultatet er gyldig til kl 16 fire døgn etter prøvetakingen.  Det tar ca 10 minutter før forlikt blod kan utleveres hvis
- antistoffscreening er utført i løpet av de siste fire dager
- antistoffscreening er negativ
- det aldri tidligere har vært påvist antistoff i pasientens serum

Det tar minst en time før forlikt blod kan utleveres hvis
- antistoffscreening ikke er utført i løpet av de siste fire dager
- antistoffscreening er positiv
- det tidligere har vært påvist antistoff i pasientens serum

Publisert 31.01.2012 09:28 | Endret 19.12.2016 08:51

 Handler om