Aspartat aminotransferase (s/p)

(ASAT, GOT - glutamat oxaloacetat transaminase)

- serum/plasma

Prøvetaking

Serum (heparinplasma).  Unngå hemolyse (se feilkilder nedenfor).

Indikasjoner

Diagnostikk av parenchymatøs leverskade, men ALAT er her mer spesifikk. Diagnostikk av myokardskade, men andre parametre (CK, CKMB, Troponin-T) er både mer sensitive og spesifikke.
Diagnostikk av skjelettmuskelskade, men CK er langt mer spesifikk og sensitiv.

Bakgrunn

ASAT er til stede i en hel rekke vev, men er særlig høy i hjerte, lever og skjelettmuskulatur.  Ved vevskade frigjøres ASAT til blodbanen.  Halveringstiden i plasma er ca. 1 døgn. 
Aktiviteten i erythrocytter er ca. 40 ganger høyere enn i plasma, og måling av ASAT er derfor ømfintlig for hemolyse.

Referanseområde

​Barn0 - 12 ​mnd:​< 100 ​U/L​
1 - 7​år:​< 60​U/L​
8 - < 18​år:​< 50​U/L​
Kvinner​³ 18​år:​< 35 ​U/L​
Menn​³ 18​år: ​< 45​U/L​

Tolkning

Kun høye verdier har klinisk interesse.
Svært høye verdier (> 10 ganger øvre referansegrense) sees ved akutte hepatitter og store skader av skjelettmuskulatur.
Moderat og lett forhøyede verdier forekommer ved kroniske hepatitter, akutt myokardskade, ved hemolytiske prosesser, ved mindre skjelettmuskelskader og i forbindelse med operasjoner.  Økningen ved hjerteinfarkt kommer 6-12 timer etter smertedebut, når maksimum etter 1-2 døgn og er normalisert etter 4-6 døgn.

Feilkilder

Hemolyse i prøven gir et positivt avvik (bias) på grunn av erythrocyttenes høye ASAT-aktivitet (ca. 40 ganger høyere enn i plasma).  Økningen i ASAT-aktivitet er proporsjonal med graden av hemolyse, og utgjør 5 – 10 U/L pr. 0,1 g/100 ml hemoglobin.  Ved hemolysegrad svarende til en hemoglobinkonsentrasjon på 0,25 g/100 ml eller høyere vil ASAT ikke bli målt.

Biologisk og analytisk variasjon

Se egen tabell

Publisert 31.01.2012 16:11 | Endret 19.12.2016 08:55

 Handler om