Benzodiazepiner (u)

Kvalitativ test for påvisning av benzodiazepiner i

- urin

Prøvetaking og prøvebehandling
Spoturin.  Prøvegiver må være sikkert identifisert, og skal være orientert om formålet med testingen.  Prøven må tas under oppsyn. Det vises også til laboratoriemedisinsk veiledning om Undersøkelse på rusmidler i urin.

Indikasjon
Diagnostikk og oppfølging i medisinsk øyemed av benzodiazepinmisbruk. 

Tolkning
For å hindre manipulering av prøven eller falsk prøve gjøres samtidig bestemmelse av U-kreatinin og U-pH.  Kreatinin mindre enn 2,7 mmol/L og pH utenfor referanseområdet 4,5 - 8,0 bør gi mistanke om at det foreligger prøvemanipulering.
Positiv test gis av de fleste benzodiazepiner (diazepam, oxazepam, clonazepam og nitrazepam).  Lavdosebenzodiazepinet flunitrazepan (Flunipam, rohypnol) vil imidlertid i vanlige teraputiske doser gi negativt utslag.  Hvis man ønsker å teste på flunitrazepan, anbefales at prøve (urin eller serum) sendes Avdeling for legemidler, Seksjon for klinisk farmakologi, Regionsykehuset i Trondheim.
Avhengig av størrelse på inntaket kan benzodiazepiner påvises i 1/2 - 2 uker etter inntaket.

NB! Det understrekes at den immunologiske metoden som benyttes i prinsippet er uspesifikk, og at prøvesikringskjeden ikke fullt ut er ivaretatt, slik at resultatet derfor ikke kan gi grunnlag for alvorlige sanksjoner mot prøvegiver.  Hvis det primære formål for testingen er kontroll, hvor resultatet vil kunne ha rettslig betydning og gi grunnlag for alvorlige sanksjoner overfor prøvegiver, henvises til testing ved Statens Rettstoksikologiske Institutt.
Se også laboratoriemedisinsk veiledning om Undersøkelse på rusmidler i urin.

Publisert 06.02.2012 13:19 | Endret 16.09.2014 13:30

 Handler om