Bilirubin (stix) (u)

("Harrisons test")

- urin

Pasientforberedelser og prøvetaking
Spoturin.  Urinprøven bør beskyttes mot lys. Kvalitativ test.

Indikasjoner
Utredning av ikterus av uklar etiologi.

Bakgrunn
Det vannløselige konjugerte bilirubinet utskilles i urinen, mens det ukonjugerte bilirubinet og deltabilirubinet er fast bundet til albumin og blir ikke utskilt i urinen. Se for øvrig under bilirubin-fraksjonert.

Referanseområde
Negativ.

Tolkning
Testen er positiv når U-bilirubin > 9 mmol/L.  Positiv test indikerer økt konjugert bilirubin i serum og forekommer ved okklusjonsikerus.  Testen er lite sensitiv og har derfor begrenset verdi.

Feilkilder
Høy konsentrasjon av askorbinsyre i urinen, og eksponering av urinen for lys, kan gi falskt negativt resultat.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 06.02.2012 15:11 | Endret 15.07.2015 13:28

 Handler om