Blod (f)

 
("Hemo-Fec", okkult blod i fæces, "benzidin" i fæces)

- fæces

Pasientforberedelser og prøvetaking
Kvalitativ prøve.
Testen baserer seg på hemoglobinets peroksydaseaktiviet.  Mat som inneholder blod eller peroksydaseaktivitet av annen opprinnelse skal utelukkes fra kosten i minst fire døgn før første prøve tas.  Dette gjelder rødt kjøtt, blodmat, innmat, rød fisk, blomkål, pepperrot, reddiker, melon, bananer og soyabønner.  Kontaminasjon med menstruasjonsblod må unngås.  Jerntabletter og ascorbinsyre kan gi falskt positivt svar og må ikke brukes i samme periode.
Det anbefales å sende inn dobbeltprøve fra tre forskjellige dager.  Spesialemballasje med prøvetakingsforskrifter fås på apotekene.

Indikasjoner
Påvisning av blødninger fra gastrointestinaltractus.

Bakgrunn
Normalt tapes små mengder blod pr. døgn via avføringen. Tap av mer enn 2 -3 ml per døgn, eller mer enn ca. 2 ml blod pr. 100 g avføring, regnes som patologisk.

Tolkning
Positivt utslag i 10 - 25 % av tilfellene ved en blodtilblanding på 2 ml/ 100 g fæces, i 90 % av tilfellene ved en blodtilblanding på 5 ml/100 g fæces.  Momentant positive prøver er erfaringsmesig uttrykk for blødning, mens svakere reaksjoner ofte skyldes feilkilder.

Feilkilder
Se ovenfor under "Pasientforberedelser og prøvetaking"

Publisert 06.02.2012 15:18 | Endret 27.05.2014 11:55

 Handler om