Blod (stix) (u)

 
- urin

Prøvetaking
Spoturin, helst midtstråleurin.

Indikasjoner
Generell helseundersøkelse, som ledd i ”U-vanlig undersøkelse”.  Mistanke om hematuri eller hemoglobinuri, f. eks. observasjon av rødfarget urin.

Bakgrunn
Hematuri forekommer ved en rekke nyre- og urinveislidelser, både benigne og maligne. Testen er basert på hemoglobinets peroksydaseaktivitet.

Referanseområde
Negativ test.

Tolkning
Testen gir utslag både for økt antall erythrocytter og for hemoglobin i urinen.
Positivt utslag fås ved tilstedeværelse av 5×106/L inntakte erythrocytter/L, eller ved en hemoglobinmengde svarende til 10×106/L hemolyserte erythrocytter/L.

Positiv test graderes fra 1 til 4 pluss:

+    : 

ca.

 10  ×106/L
++  :     ca.   25  ×106/L
+++:    ca.   50 ×106/L
++++:    ca.  250 ×106/L 

Hematuri forekommer ved en rekke nyre- og urinveislidelser, både benigne og maligne.
Lavgradig hematuri forekommer imidlertid hos 2-5 % av friske menn, og lavgradig hematuri er vanlig etter større fysiske anstrengelser.

Feilkilder
Tilblanding av menstruasjonsblod kan gi falskt positivt resultat.
Falskt positivt utfall ses også ved myoglobinuri i forbindelse med omfattende skader av skjelettmuskulatur.

 

Publisert 12.07.2012 12:52 | Endret 27.05.2014 15:28

 Handler om