Cancerantigen 125 (s/p)

(CA125)

- serum/plasma

Prøvetaking
Serum eller heparinplasma.

Indikasjoner
Postoperativ kontroll av gynekologisk cancer, spesielt ovarialcancer. Kan også benyttes differentialdiagnostisk ved palpabel oppfylning i bekkenet.
Bestemmelse av CA125 er ikke egnet til screening på ovarialcancer.

Bakgrunn
CA 125 er et stormolekylært glykoprotein som normalt produseres i små mengder av endotelet i de serøse hinner (pleura) peritoneum, perikard), samt i normalt endometrium.
En rekke krefttyper forårsaker økning av CA125 i serum, i første rekke cancere i ovarier, uterus, bryster og lunger.
Forhøyede CA125-verdier i serum er også observert ved ikke-maligne sykdomstilstander i serøse hinner, ovarier, tuber og uterus, samt ved leverlidelser.

Referanseområde
< 35 kIE/L

Tolkning
Høye verdier finnes ved alle vanlige former for ovarialcancer. Økning av CA125 finnes også ved cancer i endometriet, pankreas, lunger, bryst og tykktarm, samt ved ikke-maligne sykdommer i serøse hinner, leverlidelser, endometriose, tuboovariale abscesser m.m.
Normal verdi utelukker ikke gynekologisk eller annen cancer.
NB! Manglende standardisering gjør at resultater oppnådd med ulike metoder og ved forskjellige laboratorier ikke umiddelbart kan sammenlignes.

Feilkilder
Pasienter som behandles med høye doser biotin (> 5 mg/dag), kan få falskt lave verdier.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 06.02.2012 15:29 | Endret 21.11.2017 15:18

 Handler om