Cannabis (u)

(Cannabinoider, "hasj", marihuana)
Kvalitativ test på cannabis i

- urin

Prøvetaking 
Spoturin.  Prøvegiver må være sikkert identifisert, og skal være orientert om formålet med testingen.  Prøven må tas under oppsyn. Det vises også til dokumentet Undersøkelse på rusmidler i urin.

Indikasjon
Diagnostikk og oppfølging i medisinsk øyemed av cannabismisbruk.

Tolkning
For å hindre manipulering av prøven eller falsk prøve gjøres samtidig bestemmelse av U-kreatinin og U-pH. Kreatinin mindre enn 2,7 mmol/L og pH utenfor referanseområdet 4,5 - 8,0 bør gi mistanke om at det foreligger prøvemanipulering.
Positiv test gis ved inntak av hasj, marihuana og cannabisolje.
Positivt resultat vil vanligvis persistere 1-2 uker etter engangsinntak, opptil 8-12 uker etter langvarig bruk.

NB! Det understrekes at den immunologiske metoden som benyttes i prinsippet er uspesifikk, og at prøvesikringskjeden ikke fullt ut er ivaretatt, slik at resultatet derfor ikke kan gi grunnlag for alvorlige sanksjoner mot prøvegiver.  Hvis det primære formål for testingen er kontroll hvor resultatet vil kunne ha rettslig betydning og gi grunnlag for alvorlige sanksjoner overfor prøvegiver, henvises til testing ved Statens Rettstoksikologiske Institutt.
Det vises også til dokumentet Undersøkelse på rusmidler i urin.

Publisert 06.02.2012 15:35 | Endret 16.09.2014 13:29

 Handler om