Coombs test (b)

 
(Direkte antiglobulin test, DAT)

- blod

Prøvetaking
EDTA-blod, 1 glass.

Indikasjoner
Undersøkelsen brukes hos nyfødte hvor det er mistanke om at IgG-antistoff fra moren er transportert gjennom placenta og har bundet seg til barnets erytrocytter (hemolytisk sykdom hos nyfødte).
Undersøkelsen brukes også til å påvise autoimmun reaksjon mot erytrocytter (autoimmun hemolytisk anemi), og til å påvise erytrocyttantistoff som har reagert med og bundet seg på transfunderte erytrocytter.

Bakgrunn
Direkte antiglobulintest påviser antistoff eller komplement bundet til erytrocyttene in vivo. Man tilsetter da antiglobulinreagenset direkte til pasientens vaskete erytrocytter.
DAT utføres vanligvis med et reagens som inneholder både anti-IgG og anti C3d. Ved utredning av autoimmun reaksjon mot erytrocytter er det ofte nyttig å vite om Ig, C3 eller begge er bundet til erytrocyttene. Reaksjonen kan da i tillegg utføres med spesifikke anti-Ig og anti-C3d reagens.

Referanseverdi 
Negativ

Tolkning
Positiv DAT kan skyldes:
Alloantistoff
Hvis en pasient som har (eller holder på å danne) alloantistoff har fått transfusjon med blod som er positivt på tilsvarende antigen, vil alloantistoffet feste seg på de transfunderte erytrocyttene. Oppdages enten fordi pasienten får transfusjonsreaksjon, eller fordi pasienten får positiv screening og positiv autokontroll. Antistoffet som bindes på cellene er oftest av type IgG, men kan også være C3d.
Autoantistoff
For å konkludere med autoantistoff bør pasienten ikke ha fått blod de siste 3 måneder.
Vi skiller mellom autoantistoff av varme- og kuldetype.

 

Positiv reaksjon med

Type
antistoff

Optimal temperatur

Vanlige antistoff-spesifisiteter 

Autoimmun hemolytisk anemi av varmetype

Anti-IgG
(evt. også anti-C3d)

IgG

37 °C

Rh-systemet
Kell-systemet
LW, Ena, Wrb, U, Jka

Autoimmun hemolytisk anemi av kuldetype

Anti- C3d

IgM

4 °C

 I

 - PCH –
Paroxysmal Cold Hemoglobinuria

Anti-C3d

IgG

 4 °C/37 °C
(bifasisk; binder seg til cellene ved 4 °C,
hemolyserer ved 37 °C)

 P

Medikamenter
En rekke medikamenter kan gi positiv DAT.  Ved behandling med store doser penicillin eller cephalosporiner utvikler 3- 4 % av pasientene positiv DAT.  Enkelte ganger får pasientene også en hemolytisk anemi, som reverserer når medikamentet seponeres. Antistoffet som bindes på cellene er av type IgG og/eller C3d.

Publisert 08.02.2012 09:37 | Endret 27.05.2014 11:55

 Handler om