CRP (s/p)

 
(C-reaktivt protein)

- serum/plasma

Prøvetaking
Serum eller heparinplasma (EDTA-plasma samme dag)

Indikasjoner
Diagnostikk og monitorering av akutte og kroniske inflammatoriske prosesser. Differensialdiagnostikk mellom bakteriell og viral infeksjon. Mistanke om malign prosess.

Bakgrunn
CRP er et akuttfaseprotein som dannes i levercellene.  Dets funksjon er ennå ikke helt klarlagt.  Forhøyede verdier ses allerede 6-12 timer etter sykdomsstart.  Halveringstiden i plasma er kort, 15-25 timer, og CRP faller derfor raskt når sykdommen tilheler.  Høye verdier forekommer først og fremst ved prosesser med utbredt cellenekrose, så som ved bakterielle infeksjoner, aseptiske vevsnekroser (infarkt), visse kroniske infeksjoner, etter kirurgiske operasjoner og ved en del maligne sykdommer.  Ukompliserte virale infeksjoner gir derimot bare lett økte verdier. 
CRP øker ikke ved svangerskap, i motsetning til SR.

Referanseområde
< 5 mg/L

Tolkning
Høye verdier ved aktive inflammatoriske prosesser.  Hvis tvil om det foreligger bakteriell eller viral infeksjon, vil CRP > 40 tale for bakteriell infeksjon. CRP er ett av de mest følsomme akuttfaseproteinene.  Det kan stige til 2000 ganger utgangsverdien i løpet av 24 timer ved en akutt aktiv prosess, og ved tilbakegang av prosessen synker CRP fortere enn de øvrige akuttfaseproteinene.  Høye verdier ses ved Crohns sykdom og ved rheumatoid arthritt, men oftest ikke ved ulcerøs colitt og systemisk lupus erythematosus. 
Ved ukompliserte kirurgiske inngrep når CRP som oftest maksimum tredje postoperative dag, og falle til preoperativt nivå i løpet av 7-8 dager.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 08.02.2012 10:19 | Endret 27.05.2014 11:55

 Handler om