D-dimer (p)

- plasma

Prøvetaking
Citratplasma. Prøven er holdbar 24 timer i romtemperatur eller i kjøleskap.

Indikasjoner
Mistanke om tromboemboliske tilstander (dyp venetrombose, lungeemboli) og disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC).

Bakgrunn
D-dimer er et nedbrytningsprodukt av uløselig fibrin, som utgjør nettverket i det ferdige koagelet.  Det består av den C-terminale ende av to fibrinmonomerer holdt sammen med kovalente tverrbindinger.  Slike bindinger finnes ikke i fibrinogen eller i løselig fibrin.  D-dimer er derfor spesifikk for nedbrytning av uløselig fibrin.

Referanseområde
< 0,5 mg/L

Tolkning
Kun høye verdier er av patologisk betydning.
Sterkt forhøyede verdier (> 2 mg/L) ses ved tromboemboliske tilstander som dyp venetrombose og DIC.
Moderat forhøyede verdier ses ved en hel rekke andre tilstander (traumer, postoperativt, malign sykdom m.m.).
Normale verdier taler sterkt imot at det foreligger noen tromboembolisk tilstand.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 08.02.2012 10:32 | Endret 23.01.2017 09:23

 Handler om