Ferritin (s/p)

- serum/plasma

Prøvetaking
Serum eller heparinplasma.

Indikasjoner
Bestemmelse av organismens jernlagre. Diagnostikk og kontroll av jernmangelanemi. Diagnostikk og kontroll av hemokromatose.

Bakgrunn
Ferritin er et stort intracellulært protein som kan romme inntil 4500 jernatomer, og som har som hovedoppgave å lagre overskudd av jernatomer.  Normalt blir daglig noe av det intracellulære proteinet glykosylert og utskilt til blodbanen.  Dette har en halveringstid på ca. 50 timer.  Ikke-glykosylert ferritin, som lekker ut i blodbanen i store mengder ved omfattende celleskader (for eksempel hepatitt), har en halveringstid på kun 10 minutter.
Normalt er serumferritin proporsjonalt med det intracellulære ferritinet og dermed et mål for organismens jernlager.  Dette gjelder ikke under alle forhold, da serumferritin oppfører seg som et akuttfaseprotein og kan være forhøyet ved en rekke akutte og kroniske tilstander uten at jernlagrene er økt.  Ved akutt sykdom kan det ta opp til tre uker før serumferritinet er normalisert.

Referanseområde
 

Barn    < 1 mnd: 200 - 600 ug/L
   1 - 5 mnd:  50 - 200 ug/L
  ½ -15 år:  10 - 150 ug/L
Voksne kvinner *:  15 - 160 ug/L
  menn:  25 - 200 ug/L

* Postmenopausale kvinner har litt høyere verdier. 

Tolkning
Lave verdier betyr alltid jernmangel (tomme jerndepoter).  Normale verdier utelukker ikke jernmangel, idet ferritin er et akutt fase protein som øker ved aktive prosesser.  Se forøvrig Anemidiagnostikk.
Høye verdier (1.000 - 10.000 μmol/L) med samtidig høy transferrinmetning ses ved hemokromatose.  Ved behandling av hemokromatose med desferoxamin (Desferal) eller venesectio kan ferritin brukes til å kontrollere effekten.
Betydelig økte verdier ses ellers ved fulminante faser av akutt myelogen leukemi, levernekrose og transfusjonssiderose.

Feilkilder

Pasienter som behandles med høye doser biotin (> 5 mg/dag), kan få falskt lave verdier. 

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 08.02.2012 13:25 | Endret 21.11.2017 13:05

 Handler om