Fibrinogen (p)

 
- plasma

Prøvetaking
Citratplasma (9 deler veneblod + 1 del 0.13 mol/L trinatriumcitrat).

Indikasjoner 
Diagnostikk og oppfølging av disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC).  Uklare blødningstilstander hvor forbrukskoagulopati mistenkes. 
Ved utredning av aktive inflammatoriske prosesser bør andre tester som regel benyttes (CRP).

Bakgrunn
Fibrinogen er et stort, langstrakt molekyl som produseres i leveren.  Den er et akuttfaseprotein, og er hovedansvarlig for pengerulldannelse av erythrocyttene og økningen av SR ved aktive prosesser.  Konsentrasjonsøkningen kommer innen 24 timer og er maksimal 3-4 døgn etter inflammasjonens begynnelse.  Normalisering finner normalt sted i løpet av 3-4 uker etter prosessens avslutning.

Referanseområde
2,0 - 4,5 g/L

Tolkning 
Høye verdier ses ved aktive prosesser og ved graviditet.
Lave verdier ses ved fibrinolyse, og sammen med trombocytopeni ved disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC).

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 08.02.2012 14:02 | Endret 27.05.2014 11:55

 Handler om