Folat (s/p)

(Folsyre, folinsyre) 

-serum/plasma

Prøvetaking
Serum eller heparinplasma fritt for synlig hemolyse.

Indikasjoner
Utredning av makrocytære anemier.  Sjekk av folat-depoter ved utredning av nevropsykiatriske forstyrrelser, ved malabsorbsjontilstander, hos gravide og hos alkoholikere. 
NB. Konsentrasjonen av folat i erythrocytter avspeiler bedre størrelsen på organismens folat-depoter enn konsentrasjonen i plasma.

Bakgrunn
Folat er et B-vitamin, og mangel på folat fører til megaloblastanemi og kan også være årsak til nevropsykiatriske forstyrrelser. Utilstrekkelig folat-tilførsel ved konsepsjonstidspunktet er trolig årsak til de fleste tilfeller av medfødt nevralrørdefekt.

Referanseområde
>= 5 nmol/L

Tolkning
Lave verdier ses ved nedsatte folatdepoter.  Folatmangel kan være forårsaket av nedsatt tilførsel (feilernæring, alkoholisme, malabsorbsjonstilstander) eller økt forbruk (graviditet, leukemier, hemolytiske anemier).
Lave verdier ses også ved bruk av antiepileptika.
Folat i erytrocytter er et bedre mål på folatdepoter enn folat i plasma. Se forøvrig Anemidiagnostikk.

Feilkilder
Innholdet av folat i erythrocytter er mye høyere enn i serum, og hemolyse gir derfor positiv bias proposjonal med graden av hemolyse. Pasienter som behandles med høye doser biotin (> 5 mg/dag), kan få falske høye verdier.
Methotrexat og leucovorin gir falskt for høye verdier på grunn av at disse medikamentene kryssreagerer med folatbindende protein (1).
Det vises for øvrig til kapittelet "Anemidiagnostikk" under Laboratoriemedisinsk rådgivning.
Se forøvrig Anemidiagnostikk.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 08.02.2012 14:49 | Endret 21.11.2017 12:38

 Handler om