Follikelstimulerende hormon (s/p)

(FSH)

- serum/plasma 

Prøvetaking
Serum eller heparinplasma (Li).  Prøvetakingstidspunktet må være relatert til menstruasjonsfase.

Indikasjoner 
Mistanke om gonadesvikt (primær eller sekundær).  Utredning av infertilitet og oligospermi.  Menstruasjonsforstyrrelser.  Mistanke om hormon-produserende tumores i ovarier eller testikler.

Bakgrunn
FSH er et gonadotropin som produseres av hypofysens forlapp.  Hos kvinner stimulerer FSH granulosacellene i ovarienes follikler til proliferasjon og produksjon av østradiol.  Hos menn stimulerer FSH spermiogenesen i testiklenes sertoliceller.

Referanseområder

 

Fertile kvinner          
Follikelfase:  3,5 -  12,5 IE/L
  Midtsyklusfase: 4,7 - 21,5 IE/L
  Lutealfase: 1,7 -  7,7 IE/L
​Postmenopausalt:​25,8​-​134,8​IE/L
Menn   1,5 - 12,4 IE/L

 

Biologiske variasjoner
Med unntak av første leveår, har barn meget lav verdier.  Under puberteten stiger konsentrasjonen av FSH til voksent nivå.  FSH frigjøres i pulser og konsentrasjonen viser derfor stor døgnvariasjon.  Hos kvinner i fertil alder varierer konsentrasjonen i løpet av menstruasjonssyklus med en topp rundt ovulasjonstidspunktet.  Ved menopausen kommer det en kraftig økning av FSH på grunn av sviktende ovariefunksjon, for så å synke noe igjen mot høy alder. 
Lave verdier under graviditet og ved bruk av P-piller.

Tolkning
Resultatene må vurderes i sammenheng med pasientens kjønn, alder og fase i menstruasjonssyklus (konf. biologiske variasjoner ovenfor).  Ved tolkning må videre store spontane fluktuasjoner has i mente.
Lave verdier kan sees ved sykdom i hypofyse/hypothalamus (sekundær gonadesvikt), under graviditet og ved bruk av P-piller eller annen østrogenehandling.  Ved anorexia nervosa og under langvarig stress av enhver art vil amenoré kunne opptre som et resultat av en sekundær gonadesvikt pga. funksjonell reduksjon i LH/FSH-sekresjonen.
Høye verdier ses ved primær gonadesvikt pga. bortfall av kjønns-hormonenes negative feed-back effekt på hypofysen.
Hos menn kan skade av det germinative epitel (Klinefelters syndrom, orchitt, strålebehandling o.l.) gi FSH-stigning pga. bortfall av inhibin, et proteinhormon som produseres i gonadene og som hemmer FSH-sekresjonen.

Feilkilder
Pasienter som behandles med høye doser biotin (> 5 mg/dag), kan få falskt lave verdier.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 08.02.2012 15:01 | Endret 21.11.2017 14:16

 Handler om