Fosfat, uorganisk (s)

 
(P)

 - serum

Prøvetaking
Serum (heparinplasma) fritt for synlig hemolyse.  Serum må separeres fra koaglet/blodlegemene innen to timer.

Indikasjoner
Mistanke om hyperparathyreoidisme.  Utredning av malabsorbsjon.  Utredning av tilstander med tretthet og muskelsvakhet.

Bakgrunn
Fosfat inngår i en hel rekke viktige biokjemiske prosesser og er en bestanddel av mange vitale molekyler.  Absorbsjon av fosfat fra tarm stimuleres av D-vitamin.  Parathormon er med på å regulere plasmakonsentrasjonen av fosfat ved å hemme reabsorbsjonen i nyretubuli.  Glukosetilførsel og alkalose (særlig respiratorisk) stimulerer til økt opptak av fosfat i cellene, mens acidose fører til at fosfat vandrer ut av cellene.  Fosfatmangel kan gi symptomer fra CNS og muskulatur (tretthet, muskel-svakhet, pareser, parestesier, kramper).

Referanseområde

Barn

 

 

 

0

 -<  mnd:

1,3

-

2,5

mmol/L

 

1 mnd

 -<  4   år:   1,0  -  2,2

mmol/L

 

-<

13 år:    1,0  -  1,9

mmol/L

13

-<

18 år:  

0,8

 -  1,7

mmol/L

Voksne

     

 

 

Kvinner

18 år: 0,76  - 1,50  mmol/L

Menn

18

  - 49  år:  0,71  - 1,65

 mmol/L

Menn

 50 år: 

0,71

-

1,35

mmol/L

Tolkning
Sterkt økte verdier ses ved langtkommen nyresvikt.
Moderat forhøyede verdier ses ved hypoparathyreoidisme, D-vitaminintoksikasjon, nyreinsuffisiens av moderat grad, acidose, hemolyse, akromegali.
Lave verdier ses ved hyperparathyreoidisme, D-vitaminmangel, malabsorpsjon av fosfat pga. fosfatbindende antacida, metabolsk og respiratorisk alkalose, under behandling av diabetisk koma, alkoholisme, og ved langvarig parenteral nutrisjon uten fosfattilskudd.

Feilkilder
Hemolyse gir falskt forhøyede verdier proporsjonalt med graden av hemolyse, vesentlig på grunn av erythrocyttenes innhold av organiske fosfatforbindelser som i serum blir spaltet av fosfatase.  Økningen av fosfat er på ca. 0,05 mmol/L pr. 0,1g/100 ml hemoglobin (1,8,9). 

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 21.02.2012 15:02 | Endret 27.05.2014 11:55

 Handler om