Frie, lette immunglobulinkjeder (s/p)

 

- Serum/plasma

(kappa, lambda og kappa/lambda ratio)

 

Prøvetaking
Serum eller heparinplasma.

Indikasjoner
Diagnostikk ved mistanke om myelomatose og liknende tilstander, sammen med serum-proteinelektroforese. I denne situasjonen er analysen et bra alternativ til urin-proteinelektroforese. Prognostisk vurdering av pasienter som nylig har fått påvist myelomatose eller liknende plasmacellesykdommer. Kontroll av pasienter med lavsekretoriske plasmacellesykdommer, som oligo- og non-sekretorisk myelomatose og AL-amyloidose.

Bakgrunn
Når plasmaceller lager immunglobuliner, dannes normalt et lite overskudd av lette immunglobulinkjeder (kappa og lambda). Pasienter med monoklonale plamacellesykdommer (f.eks. myelomatose og AL amyloidose) har ofte økt konsentrasjon av frie kappa- eller lambdakjeder. Hvis konsentrasjonen overskrider nyrenes evne til å bryte ned disse proteinene, utskilles de monoklonale frie lette kjedene i urinen (Bence Jones proteinuri). Måling av frie lette immunglobulinkjeder i serum kan benyttes til diagnostikk, kontroll og prognosevurdering av monoklonale plasmacellesykdommer.

Referanseområde

Frie kappakjeder   6,7 22,4 mg/L      
Frie lambdakjeder   8,3  27,0 mg/L       
Kappa/lambda-ratio 0,31  1,56         

Tolkning
Svært lav eller høy ratio indikerer vanligvis en monoklonal sykdom, men en moderat abnorm kappa/lambda ratio er ikke en spesifikk markør for myelomatose. Økte frie lette kjeder i serum og normal kappa/lambda-ratio kan bl.a. ses ved nyresvikt, infeksjoner og autoimmune sykdommer.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell.

Publisert 19.10.2012 15:16 | Endret 27.05.2014 15:28

 Handler om