Gamma-glutamyl transferase (s/p)

 
(gamma-glutamyl transpeptidase, gamma-GT, γ-GT)

- serum/plasma

Prøvetaking
Serum eller heparinplasma.

Indikasjoner
Leversykdommer, alkoholmisbruk, differensialdiagnostisk ved økte alkaliske fosfataser.

Bakgrunn
γ-GT er et membranbundet enzym som finnes i en rekke vev og organer.  Den aktiviteten man finner i plasma stammer hovedsaklig fra lever/galleveier.

Referanseområde

Barn 

0

-< 

4

mnd:

174

U/L

 

4

-< 

7

mnd:

123

U/L

 

7

-<

13

mnd:

<

 59

U/L

12 -< 18

år:

<

39

U/L

Voksne

 

 

 

 

Kvinner:

18 

-

39

år:

<

45

U/L

 

³

40

år:

<

75

U/L

Menn: 

18 

-

39

år:

<

80

U/L

    ³  40 år:  < 115

U/L

Tolkning
Bare forhøyede verdier er av klinisk interesse.  Forekommer ved tilstander med ekstra- og intrahepatisk cholestase, ved toksisk leverpåvirkning (alkohol, løsemidler, medikamenter), og ved akutt og kronisk pankreatitt.
Moderate økninger ses ved bruk av enzyminduserende legemidler (antiepileptika) og alkohol.  γ -GT benyttes, eventuelt i kombinasjon med MCV, til påvisning av alkoholmisbruk, men den diagnostiske nøyaktigheten er lav. Når en alkoholiker slutter å drikke, synker γ -GT med en halveringstid på 1-2 uker.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

 

Publisert 24.02.2012 15:20 | Endret 27.05.2014 11:55

 Handler om