Glomerulær filtrasjonshastighet (overflatekorrigert, estimert) (pt)

(GFR)

-pasient

Prøvetaking:

Som for s-kreatinin.

Bakgrunn:

Overflatekorrigert glomerulær filtrasjonshastighet (GFR) estimeres på basis av målt S/P-kreatinin og utgis automatisk på voksne når kreatinin er analysert.  Ved beregningen benyttes den internasjonalt aksepterte CKD-EPI-formelen (1) hvor GFR estimeres fra en formel basert på s-kreatinin, alder og kjønn. Fra 2006 til 15. juni 2015 brukte vi den såkalte MDRD-formelen til estimering av GFR. CKD-EPI-formelen er mer nøyaktig enn MDRD-formelen også for høye GFR-verdier, og verdier over 60 mL/min/1,73m2 rapporteres.

CKD-EPI-formelen:

Kvinner med s-kreatinin ≤ 62 μmol/L:
GFR = 144 x ((s-kreatinin/88,4)/0,7)-0,329 x (0,993)alder 
Kvinner med s-kreatinin > 62 μmol/L:
GFR = 144 x ((s-kreatinin/88,4)/0,7)-1,209 x (0,993)alder  
Menn med s-kreatinin ≤ 80 μmol/L:
GFR = 141 x ((s-kreatinin/88,4)/0,9)-0,411 x (0,993)alder  
Menn med s-kreatinin > 80 μmol/L:
GFR = 141 x ((s-kreatinin/88,4)/0,9)-1,209 x (0,993)alder 

Formelen gjelder bare for voksne, og beregningen av GFR vil derfor bli begrenset til individer ≥ 17 år.

Fordelen med GFR er at den gir et direkte mål for nyrefunksjonen.  Estimert GFR anbefales derfor til å følge nyrefunksjonen hos pasienter med kjent nyresvikt.  Videre kan eGFR (absoluttverdi, se punkt 2 nedenfor) være nyttig ved doseberegning av medikamenter som hovedsaklig elimineres ved utskillelse i urinen.

Tolkning
Svaret tolkes sammen med øvrige nyreundersøkelser i henhold til følgende gradering av nyresykdom:

Stadium​​Tilstand​GFR (mL/min/1,73m2)
1​​Nyreskade og normal GFR​> 90  + nyreskade
​2​Lett redusert nyrefunksjon​60-90 + nyreskade
​3​Moderat nedsatt nyrefunksjon​30-59 ± nyreskade
​4​Alvorlig nedsatt nyrefunksjon​15-29 ± nyreskade
​5​Terminal nyresvikt​< 15  ± nyreskade

Tegn til nyreskade kan være for eksempel proteinuri.


Ved høy alder, graviditet, sterkt avvikende kroppsstørrelse (stor/liten muskelmasse), sykdommer som fører til muskelatrofi og ekstreme vegetardietter er resultatene av GFR-estimering usikre. Bestemmelse av GFR ved iohexolclearance eller isotopbaserte undersøkelser er gullstandard og skal benyttes ved behov for eksakte GFR-verdier. Evt. kan man bruke cystatinbaserte formler.
Den GFR som estimeres og utgis i svarrapporten er normalisert til gjennomsnittlig normal kroppsoverflate (1,73 m2) og er et mål for nyrefunksjonen.
Til doseberegninger av medikamenter som hovedsaklig elimineres ved utskillelse i urinen skal man benytte den absolutte verdi av GFR. I så fall må den overflatenormaliserte GFR korrigeres ved å dividere med 1,73 og multiplisere med aktuell kroppsoverflate, og for å beregne denne må man vite pasientens høyde og vekt.


Aktuell kroppsoverflate beregnes slik: 

Vekt (kg)0,425 x  høyde(cm)0,725 x  0,007184

For voksne individer med noenlunde normal høyde og vekt er denne korreksjonen imidlertid unødvendig.
eGFR utgis for personer av europeisk avstamning. Hvis personen er av afrikansk eller afroamerikansk opprinnelse, må den oppgitte eGFR multipliseres med 1,15.

Estimert GFR hos barn
CKD-EPI-formelen kan ikke brukes på barn. For barn kan man estimere GFR etter denne formelen, som er en variant av Schwartz-formelen:
eGFR= (36,2 x høyde i cm)/s-kreatinin.

En internettversjon av formelen finnes på:

http://nkdep.nih.gov/lab-evaluation/gfr-calculators/children-SI-units.asp


 

1. Levey AS et al., A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med, 2009. 150(9): p. 604-12.

Publisert 01.03.2012 09:09 | Endret 16.06.2015 16:41

 Handler om