Glukose (s/p/b)

 
("blodsukker")

- serum/plasma/blod

Prøvetaking
Kapillært fullblod, som analyseres umiddelbart.
Serum, alternativt heparinplasma, som skilles fra koaglet/blodlegemer senest to timer etter prøvetaking.
Hvis resultatet ønskes sammenholdt med referanseområdet for fastende individer må prøvene tas etter minst 8 timers faste.

Indikasjoner
Diagnostikk og behandlingskontroll av diabetes mellitus. Mistanke om hypoglykemi. Bevisstløshet av uklar årsak.

Bakgrunn
Glukosekonsentrasjonen i plasma avhenger av fødeinntak og reguleres av en rekke hormoner, hvorav insulin er det viktigste.  Absolutt eller relativ mangel på insulin (diabetes mellitus) fører til hyperglykemi på grunn av nedsatt glukoseopptak i celler og økt glukoneogenese.  Konsentrasjonen av glukose i vannfasen (molaliteten) er den samme i plasma og erythrocytter.

Referanseområde (etter minst 8 timers faste)
S/P-Glukose: 4,0 – 6,0 mmol/L
B-Glukose (kalibrert for å gi samme verdier som i plasma): 4,0 – 6,3 mmol/L

Tolkning
Høye verdier ses ved diabetes mellitus og nedsatt glukosetoleranse.  Gjentatte fasteverdier i serum/plasma > 7,0 mmol/L eller i kapillært fullblod > 6,1 mmol/L betyr at pasienten har diabetes mellitus.  Forbigående hyperglykemi kan ses ved hjerteinfarkt, akutt pankreatitt, massiv levercelleskade, anoksi m.m.
Lave verdier ses ved overdosering med insulin eller perorale antidiabetika, ved insulinom, malnutrisjon og binyrebarkinsuffisiens.  Reaktiv hypoglykemi etter peroralt karbohydratinntak kan forekomme etter gastrektomi, men oftest finner man ingen spesielle årsaker.  Alvorlige symptomer på hypoglykemi pleier å opptre ved verdier lavere enn 2 mmol/L.

Feilkilder
Forsinket separasjon av prøven vil gi falskt lave verdier.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell 

Alarmverdier 
Resultater lavere enn 2 mmol/L eller høyere enn 25 mmol/L vil bli forsøkt ringt ut.

Publisert 01.03.2012 09:44 | Endret 27.05.2014 11:55

 Handler om