Glukose (sp)

 
- spinalvæske

Prøvetaking
Spinalvæske bør undersøkes umiddelbart etter prøvetaking. Bestemmelse av blodsukker gjøres alltid samtidig.

Indikasjoner
Utredning ved mistanke om meningitt.

Bakgrunn
Konsentrasjonen av glukoses i spinalvæsken varier i takt med plasmakonsentrasjonen, men er normalt noe lavere og faseforsinket i forhold til plasmaverdiene.

Referanseområde
Ca. 2/3 av plasmaglukose  (2,5 - 4,3 mmol/L)

Tolkning
Konsentrasjonen av glukose i spinalvæske ligger normalt på 60 - 70 % av plasmakonsentrasjonen.
Lave verdier forekommer ved virale eller bakterielle meningitter, men også ved primære eller sekundære maligne svulster.

Publisert 01.03.2012 15:09 | Endret 27.05.2014 11:55

 Handler om