Glukosebelastning (pt)

(Peroral glukosebelastning, glukose toleranse test)

- pasient

Rekvirering:
Hvis belastningen ønskes utført av laboratoriet, er timeavtale nødvendig.

  • Tønsberg   tlf. 33 34 30 50
  • Sandefjord tlf. 33 45 66 20
  • I Larvik skal man bestille time på medisinsk poliklinikk, tlf. 33 16 45 89 eller tlf. 33 16 45 85

Ved bestillingen skal det opplyses om pasientens vekt.
Laboratoriet sørger for innkalling av og nødvendig informasjon til pasienten.

Indikasjon

Diagnostikk og screening av svangerskapsdiabetes. Diagnostikk av diabetes mellitus hos pasienter der HbA1c ikke kan brukes (f.eks. pga. nedsatt levetid av erytrocyttene som skyldes hemolyse). Diagnostikk av diabetes mellitus der diagnosen er usikker.

Pasientforberedelser
Testen bør utføres om morgenen. De siste 3 døgn før undersøkelsen skal pasienten ha inntatt normal kost (minst 150 g karbohydrat daglig), ha utvist normal fysisk aktivitet og ikke vært akutt syk. Pasienten må ha fastet i minst 8 timer. Hvis belastningen ønskes utført av laboratoriet, er timeavtale nødvendig. Undersøkelsen tar ca. 2½ time.

Utførelse ved primærlegekontor
Etter prøvetaking til måling av fastende blodsukker gis til voksne 75 g anhydrert glukose oppløst i 230 - 300 ml vann som skal drikkes i løpet av 5 minutter.  Til barn gis 1,75 g anhydrert glukose pr. kg kroppsvekt, maksimalt 75 g anhydrert glukose, og vannmengden tilpasses til å gi omtrent samme glukosekonsentrasjon som hos voksne (antall g x 4 gir antall mL vann).  To timer etter glukoseinntaket tas ny blodprøve til blodsukkerbestemmelse.  Pasienten må være i ro og ikke røyke.

Prøvetaking
Til diagnostikk i almenpraksis anbefales det å ta venøs serumprøve på gelglass. Serumprøve må sentrifugeres etter 30 minutters henstand.  Lenger henstand kan gi falsk for lave glukoseverdier, fordi det vil foregå et forbruk av glukose i erytrocytter, leukocytter og trombocytter (glykolyse) i fullblod. Prøvene merkes med ”prøve 1” og ”prøve 2” og sendes Sentrallaboratoriet for glukosebestemmelse.

Bakgrunn
Ved glukosebelastning måles blodsukkeret umiddelbart før og to timer etter peroral tilførsel av en standard dose glukose under standard betingelser.

Referanseområder og tolkning
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes (2017) og https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsdiabetes (2017)

 

  Glukosekonsentrasjon mmol/L 
 

0 minutter

  

120 minutter

Nedsatt glukosetoleranse      

Venøst plasma/serum

< 7,0

og

7,8 - 11,0

Diabetes mellitus      

 Venøst plasma/serum

 ≥ 7,0

og/eller

≥ 11.1

Svangerskapsdiabetes       

​Venøst plasma/serum

​5,3 - 6,9​og/eller​9,0 - 11,0

Kommentarer
Glukosetoleransetest mangler sensitivitet for å påvise reaktiv hypoglykemi. Det har derfor liten hensikt å utføre glukosetoleransetest med glukosemåling hver halvtime ved denne problemstilling. For å påvise hypoglykemi er det om å gjøre å få målt blodsukkerkonsentrasjonen mens pasienten har symptomer.

Publisert 02.03.2012 13:14 | Endret 01.06.2017 10:21

 Handler om