Haptoglobin (s/p)

 
- serum/plasma

Prøvetaking
Serum eller heparinplasma.

Indikasjoner
Påvisning av hemolytiske prosesser eller ineffektiv erythropoiese (megaloblastære anemier).

Bakgrunn
Haptoglobin er et transportprotein som syntetiseres i leveren.  Haptoglobin danner komplekser med fritt hemoglobin og hindrer dermed at fritt hemoglobin utskilles i urinen.  Haptoglobin-hemoglobin-komplekset elimineres meget raskt fra serum.  Ved alle former for økt hemoglobinomseetning vil derfor haptoglobin-konsentrasjonen i serum være lav eller ikke målbar. 
Haptoglobinet er et akuttfaseprotein som øker ved alle former for aktiv prosess.

Referanseområde

Barn       

 

 
  -<  15 år: 0,0  2,4  g/L 
Voksne          
  15  -<  50 år:   0,4 - 1,9 g/L 
    ≥  50 år:   0,5 2,1  g/L 

Tolkning 
Haptoglobin er et akuttfaseprotein, og høye verdier ses derfor ved de fleste aktive prosesser, særlig der disse er lokalisert til bindevev.
Lett nedsatt konsentrasjon kan forekomme ved leversykdommer på grunn av syntesesvikt.
Svært lave verdier ses ved hemolytiske prosesser og ved ineffektiv erythropoiese i forbindelse med megaloblastære anemier og skjelettmetastaser.
Haptoglobinverdien er oftest ikke målbart hos nyfødte, og hos enkelte individer holder den seg på dette nivå langt ut i barneårene.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 02.03.2012 13:56 | Endret 27.05.2014 11:55

 Handler om