HDL-kolesterol (s/p)

(high density lipoprotein-kolesterol)

- serum/plasma

Prøvetaking
Serum eller heparinplasma. Prøven bør ikke tas under og de første ukene etter akutt sykdom.

Indikasjoner
Vurdering av risiko for hjerte-/karsykdom.  Utredning ved økning av totalkolesterol.

Bakgunn
HDL-partiklene har en viktig funksjon i å transportere kolesterol bort fra vevene.  Det er vist at lavt HDL-kolesterol er en viktig selvstendig risikofaktor for utvikling av hjerte/kar-sykdom.

Referanseområder

Barn  6 mnd  8 år: 0,7 - 1,6 mmol/L 
  9 år 17 år: 0,8  1,9  mmol/L 
Kvinner   

18 år:

1,0 2,7 mmol/L
Menn   ≥ 

18 år:

0,8 - 2,1 mmol/L 

NB! Referanseområdene må ikke forsveksles med ønskelig nivå, se nedenfor under tolkning.

 

Tolkning
Høye verdier betyr oftest minsket risiko for hjerte-/karsykdom. Det kan være arvelig betinget, og kan også skyldes østrogenpåvirkning.  Høy fysisk aktivitet og moderat inntak av alkohol tenderer også til å øke HDL-kolesterol.
Lave verdier er assosiert med bl.a. overvekt, mangel på mosjon, røyking og visse medikamenter, bl. a. thiazider.  Lave verdier forekommer også i forbindelse med inflammatoriske prosesser, særlig virushepatitt, ved diabetes og andre systemiske sykdommer, samt ved noen sjeldne arvelige tilstander (familiær hypo-alfa-lipoproteinemi, Tangiers sykdom, medfødt LCAT-mangel).

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 02.03.2012 14:17 | Endret 16.10.2017 13:27

 Handler om