IgG-indeks (pt)

 
- pasient

Prøvetaking
Ca. 1 ml spinalvæske.  Blodtilblanding må unngås. 
Serum.

Indikasjoner
Mistanke om demyeliniserende prosess, særlig multippel sclerose.  Diagnostikk av kroniske infeksjoner i meninger/sentralnervesystemet med intratekal IgG-produksjon.

Rekvirering
Rekvireres automatisk av laboratoriedatasystemet ved rekvirering av Sp-IgG Isoelektrisk fokusering.

Bakgrunn
Normalt stammer alt IgG i spinalvæsken fra blodet. Noen sykdommer, mest typisk multippel sklerose (MS), gir produksjon av immunglobulin G lokalt i sentralnervesystemet. For å vurdere om økt konsentrasjon av IgG i spinalvæske skyldes proteinlekkasje fra plasma eller lokal syntese, er det nødvendig å sammenlikne konsentrasjonen av IgG i spinalvæske og serum med konsentrasjonen av et protein som ikke blir laget i sentralnervesystemet. Albumin er et slikt protein.  IgG-indeks er forholdet mellom konsentrasjonen av IgG i spinalvæske og serum, dividert på det samme forholdet for albumin: Sp-IgG-indeks = (sp-IgG / s-IgG) / (sp-albumin / s-albumin). Denne indeksen blir relativt spesifikk for økt IgG-produksjon i sentralnervesystemet.

Referanseområde
0,3 – 0,7

Tolkning
Bare høye verdier har klinisk interesse.
IgG-indeks kan finnes økt ved alle sykdommer i sentralnervesystemet forbundet med intratekal IgG-produksjon, så som med MS, ved subakutt skleroserende panencefalitt, ved kroniske infeksjoner i sentralnervesystemet pga. virus, bakterier, sopp eller parasitter som Borrelia, ved Guillain-Barré-syndromet og ved meningeal karsinomatose. 

Publisert 06.03.2012 13:22 | Endret 27.05.2014 12:13

 Handler om