IgG Isoelektrisk fokusering (sp)

 
- spinalvæske

Prøvetaking
Det kreves ca 1 ml spinalvæske.  Blodtilblanding må unngås. 
Serum.

Indikasjoner
Mistanke om demyeliniserende prosess, særlig multippel sclerose.  Diagnostikk av kroniske infeksjoner i meninger/sentralnervesystemet.

Rekvirering
Samtidig med rekvirering av IgG Isoelektrisk fokusering i spinalvæske må det alltid rekvireres tilsvarende undersøkelse i serum (S-IgG Isoelektrisk fokusering).

Bakgrunn 
Spinalvæsken produseres i plexus choroideus og kan betraktes som et filtrat av plasma, der størsteparten av proteinene stammer fra plasma. 
Normalt stammer alt IgG i spinalvæsken fra blodet. Noen sykdommer, mest typisk multippel sklerose (MS), gir produksjon av immunglobulin G lokalt i sentralnervesystemet.  Denne produksjonen er av oligoklonal karakter, og vil ved isoelektrisk fokusering bli fremstilt som en rekke skarpe bånd.  For å vurdere om de IgG-båndene man finner i spinalvæske representerer IgG produsert intratekalt eller IgG lekket gjennom fra plasma, er det nødvendig å sammenligne forekomsten av bånd i de to medier. 

Referanseområde og tolkning
Tekstet besvarelse.
Man anser intratekal IgG-produksjon som dokumentert hvis man i spinalvæske finner minst to IgG-bånd som ikke kan gjenfinnes i serum.
Slike bånd finnes hos over 90% av pasienter med MS, men sees også ved subakutt skleroserende panencefalitt, ved kroniske infeksjoner i sentralnervesystemet pga. virus, bakterier, sopp eller parasitter som Borrelia, ved Guillain-Barré-syndromet og ved meningeal karsinomatose.  Intratekal produksjon av oligoklonalt IgG er således ikke spesifikt for multippel sclerose.

 

Publisert 06.03.2012 13:33 | Endret 27.05.2014 12:13

 Handler om