Immunglobulin E (s/p)

 
(IgE, total-IgE)

- serum/plasma

Prøvetaking
Serum eller heparinplasma.  EDTA-plasma kan også benyttes.

Indikasjoner
Allergisk sykdom, spesielt atopi. Vurdering av allergirisiko hos nyfødte.

Bakgrunn
IgE binder seg til spesifikke reseptorer på basofile leukocytter og mastceller, hvilket fører til frigjøring av histamin og andre vasoaktive substanser. Bindingen av IgE til reseptorene på disse cellene formidler de akutte overømfintlighetsreaksjoner, som opptrer ved såkalte atopiske sykdommer, ved en del medikamentallergier, og ved anafylaktisk sjokk.

Referanseområder:

Spedbarn    <

2

uker 

1,5

kU/L 
 

2

 -

6

uker 

6

kU/L 
 

7

 -

12

uker 

8

kU/L 
 

13

 -

26

uker 

12

kU/L 
 

6

 -

12

mndr 

15

kU/L 
Barn 

13

-

23

mndr <

30

kU/L
 

2

 - 

4

år 

70

kU/L 
 

5

 -

7

år 

160

kU/L 
 

8

 - 

10

år 

180

kU/L 
 

11

 - 

14

år <

195

kU/L
Voksne     ≥  15 år 

120

kU/L 

Tolkning

Verdier over referansegrensene tyder på allergi. Normalt nivå av IgE utelukker imidlertid ikke allergi.
Meget høye verdier av IgE sees ved parasittinfeksjoner (ascaris), ved bronchopulmonal aspergillose og ved IgE-produserende myelom (meget sjelden).  Enkelte medikamenter kan gi økt IgE-konsentrasjon, spesielt gullbehandling.

Se for øvrig Allergiutredning.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 07.03.2012 13:09 | Endret 27.05.2014 12:13

 Handler om