Immunglobulin G (s/p)

 
(IgG)

- serum/plasma

Prøvetaking
Serum eller heparinplasma.

Indikasjoner
Mistanke om immunsvikt.  Utredning av hepatopati.  Kontroll av pasienter med myelomatose og makroglobulinemia Waldenstrøm.

Bakgrunn
Immunglobulinene er sirkulerende antistoffer som produseres av plasmaceller.  De er bygget opp som Y-formede proteinmolekyler satt sammen av to tunge (molekylvekt 50-70 kDa) og to lette kjeder (molekylvekt 23 kDa).   De tunge kjedene er av 5 ulike typer: a (alfa), g (gamma), m (my), d (delta) og e (epsilon), som inngår i henholdsvis IgA, IgG, IgM, IgD og IgE.   De lette kjedene er av 2 typer, k (kappa) og l (lambda).  I et immunglobulinmolekyl er de to tunge kjedene alltid av samme type, og det samme gjelder de to lette kjedene.

IgG blir særlig dannet som respons på løselige antigener.  IgG sirkulerer i plasma som monomerer og kan passere placenta.  Halveringstiden er ca. 23 døgn.

Produksjonen av IgG kommer ikke skikkelig i gang før i 6 mndrs alderen.  Det IgG som finnes hos barnet ved fødselen og de første levemånedene har det fått overført fra moren.

Referanseområde

Barn 

 0

-<

1

mnd: 1,6 -  8,7 g/L
 

1

-<   6 mnd: 1,4 -

5,3

g/L
 

6

-<

12

mnd: 1,3 -

8,2

g/L
 

1

-<   4 år: 4,1 -

12,0

g/L

4

-<

7

år 5,6 - 13,3 g/L
 

7

-<

12

år  4,9 - 16,2 g/L
 

12

-<  18 år  5,2 - 18,2 g/L
Voksne kvinner  18 - 50 år  6,9 - 15,7 g/L
  > 50 år  6,1 - 14,9 g/L
Voksne menn   18   6,1 - 14,9 g/L
 

Tolkning
Økt IgG, sammen med eller uten økning av IgA og IgM, forekommer ved en rekke tilstander som stimulerer immunapparatet (infeksjoner, maligniteter, levercirrhose, autoimmune sykdommer, sarkoidose o.s.v.).
Selektiv økning av IgG ses ved M-komponenter av type IgG.
Lave verdier ses ved generelle primære eller sekundære hypogammaglobulinemier. Sekundær generell hypogammaglobulinemi kan skyldes nedsatt produksjon (lymfoproliferative sykdommer, behandling med steroider, cytostatika o.s.v.) eller økt tap (nephrotisk syndrom, brannskader, proteintapende enteropati).
NB. Normal konsentrasjon av IgG utelukker ikke mangel på en av subklassene.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 07.03.2012 14:05 | Endret 27.05.2014 12:13

 Handler om