Immuntyping (s)

 
- serum

Prøvetaking
Serum.

Indikasjon
Identifikasjon av unormale bånd i elektroforesemønsteret som man mistenker for å være paraprotein.

Bakgrunn
Metoden går ut på at proteinene separeres ved hjelp av kapillærelektroforese og at det ved hjelp av egnede antistoffer foretas identifikasjon av de proteiner som befinner seg i de ulike båndene.  Ved identifisering av bånd som man mistenker for å være paraprotein benyttes rutinemessig identifisering med antistoffer rettet mot tunge kjeder av typen ag og m , og mot lette kjeder k og l.  I spesielle tilfeller blir det også gjort identifisering med antistoffer rettet mot tunge kjeder d og e.

Tolkning
Resultatet vurderes og kommenteres av laboratorielege (tekstet svar).

Publisert 08.03.2012 09:09 | Endret 27.05.2014 12:13

 Handler om