Isopropanol (s/p)

(Isopropylalkohol)

- serum/plasma

Prøvetaking

Serum eller plasma.

Indikasjoner

Intoksikasjonsutredning. Inntak av etanol isopropanol gir økt osmolalt gap, men normalt aniongap.

Begrensninger

Analysen utføres med gasskromatografisk teknikk (som krever betydelig teknisk ekspertise) og kan normalt bare tilbys på dagtid. Ved bestilling av analysen skal det alltid være målt pH og laktat i blod og det må det bestilles osmolalt gap, anion gap og s-etanol.

Bakgrunn

Isopropanol utgjør hovedbestanddelen av vindusspylervæske, og benyttes dessuten som desinfeksjonssprit.  Isopropanol absorberes lett fra mage-/tarmkanalen.  Mindre enn 10 % utskilles uendret via lunger og nyrer, mens resten oksyderes til aceton.  Denne oksydasjonen katalyseres av alkohol dehydrogenase (ADH).  Aceton utskilles uendret eller metaboliseres videre. Eliminasjonen av både isopropanol og aceton skjer eksponensielt med en halveringstid på henholdsvis 10 og 20 timer.  Langt ut i forløpet av en isopropanolintoksikasjon vil det derfor ofte bare være aceton som kan påvises i serum.

Som dødelig dose av isopropanol angis ca. 200 ml.  Allerede doser på 20 ml kan imidlertid gi forgiftningssymptomer.  Symptombildet ved en isopropanolforgiftning ligner bildet ved en etanolforgiftning, men isopropanolen har en sterkere narkotisk effekt enn etanol.

Referanseområde

Normalt ikke påvisbare mengder (< 1 mmol/L)

Tolkning

Massiv forgiftning ses ved konsentrasjoner på omkring 20 mmol/L og derover.  Samtidig ses da høye acetonkonsentrasjoner. Lukt av aceton kan gi mistanke om diagnosen. Lettere forgiftninger ses ved isopropanolkonsentrasjoner på 5 mmol/L og mindre.

Biologisk og analytisk variasjon

Se egen tabell 

Alarmverdier

Resultater høyere enn 5 mmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Publisert 08.03.2012 10:06 | Endret 23.03.2017 12:33

 Handler om