Jernbelastning (pt)

- pasient

Pasientforberedelse og prøvetaking

Jernmedikasjonen seponeres 3-4 dager før undersøkelsen. Pasienten møter fastende. Det tas først en blodprøve (”null-prøve”). Pasienten svelger deretter 100 mg jern i form av en ferro (Fe++)-forbindelse, for eksempel ferrosulfat eller ferrofumarat, sammen med et glass vann. Jerndepot-tabletter skal ikke brukes! Etter to timer taes ny prøve. Pasienten kan drikke vann, men skal ellers ikke spise eller drikke noe før prøve nummer to er tatt.
S-jern måles i begge prøver. S-TIBC og S-ferritin måles bare i 0-prøven.

Indikasjon

Terapisvikt hos pasienter med jernmangelanemi som behandles med jerntabletter hvor man ønsker å påvise normal eller nedsatt absorpsjon av jern. Akuttfasereaksjon bør utelukkes på forhånd. Kronisk systemsykdom som i seg selv kan hemme jernabsorpsjonen, svekker den kliniske nytten av å utføre jernbelastningstest.

Bakgrunn

Jernbelastningstest utføres for å undersøke om en pasient med jernmangel har normal eller nedsatt absorpsjon av jern, oftest fordi man ikke har fått forventet effekt av jerntabletter ved behandling av jernmangel. Årsaker til dårlig effekt kan være sykdom i øvre del av mage-tarm kanalen, blødning, dårlig ”compliance” og for lav dose av jerntabletter. Akuttfasereaksjon eller annen kronisk sykdom kan føre til at absorpsjon av jern går ned.
Parenteral behandling med jern er kun indisert dersom det er påvist nedsatt absorpsjon av jern. Det er derfor viktig å utføre en jernbelastningstest før man eventuelt går over til intravenøs tilførsel av jern.

Referanseområde/tolkning

Økningen i S-jern i 2-timersprøven i forhold til basalprøven bør relateres til pasientens jernstatus vurdert ut fra måling av S-ferritin:

 

S-Ferritin 

Krav til økning av S-jern etter 2 timer 

<20 ug/L 

> 18 ug/L

20 - 60 ug/L 

> 10 ug/L 

< 60 ug/L 

>   3 ug/L 

Lave verdier av s-jern i 2-timers-prøven sees ved redusert jernabsorpsjon, for eksempel ved atrofisk gastritt eller inflammatorisk sykdom i duodenum og jejunum. Også pasienter som har fått operert bort deler av magesekken eller øvre tynntarm, kan ha nedsatt absorpsjon av jern. Absorpsjon av jern er normalt negativt korrelert til størrelsen på jernlagrene. Derfor vil økning i S-Jern etter jernbelastning, være negativt korrelert til s-ferritin.

Publisert 08.03.2012 10:56 | Endret 16.09.2014 13:47

 Handler om