Jernbindingskapasitet (s)

 
(TIBC (total iron binding capacity), transferrin)

-serum

Prøvetaking
Serum.  Bør helst tas fastende om morgenen.  Pasienten må ikke ha tatt jernpreparater de siste to døgn før prøvetaking.

Indikasjoner
S-TIBC bør alltid måles samtidig med måling av S-Jern, da S-Jern alene gir svært lite nyttig informasjon.
Diagnostikk av hemokromatose. Utredning av økt ferritin. Akutt jernintoksikasjon. Kombinasjonen jern/TIBC kan også benyttes til påvisning av jernmangel - her bør imidlertid måling av S-Ferritin benyttes i stedet.

Bakgrunn
Transferrin er transportprotein for jern i plasma.  Det er et glykoprotein med molekylvekt 78 000 som pr. molekyl binder to atomer treverdig jern, og som binder jernet så fast at det knapt finnes fri jernjoner i plasma.  Normalt er bare ca. 1/3 av transferrinets transportkapasitet utnyttet.  Halveringstiden i plasma er ca. 7 døgn.
Transferrin er et akuttfaseprotein som synker ved aktive prosesser.
Syntesen av transferrin og nivået i plasma øker ved østrogenpåvirkning (P-pille, graviditet).
Metoden bestemmer stoffkonsentrasjonen av transferrin.  Resultatet konverteres til jernbindingskapasitet ved å multiplisere transferrinkonsentrasjonen i g/L med faktoren 25,1.

Referanseområde
49 - 83 umol/L (som jernbindingskapasitet).

Tolkning
Bør alltid tolkes sammen med serumjern, se dette.
Høye verdier ses ved jernmangel og østrogenpåvirkning (gravididtet, P-pille).
Lave verdier ses ved akutte og kroniske inflammatoriske prosesser, underernæring og nephrotisk syndrom.
Se for øvrig Anemidiagnostikk under Laboratoriemedisinsk veiledning.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 21.03.2012 10:08 | Endret 27.05.2014 14:56

 Handler om