Kalium (s/p)

(K)

- serum/plasma

Prøvetaking og prøvebehandling 

Serum/heparinplasma.  Unngå bruk av muskelpumpe og stase.  Unngå hemolyse. Prøven må oppbevares i romtemperatur inntil den blir separert.  Prøven må separeres innen to timer etter prøvetaking.

Indikasjoner

Rutineprøve ved alle forstyrrelser i væske-, elektrolytt- og syre/base-balansen.  Utredning av binyrebarkfunksjonen.  Utredning og behandlingskontroll av hypertensjon og nyresvikt.  Kontroll ved behandling med diuretika.

Bakgrunn

Det aller meste av organismens kalium befinner seg intracellulært, der konsentrasjonen er 30 - 50 ganger høyere enn i plasma.  Denne konsentrasjonsgradienten blir opprettholdt ved en energikrevende mekanisme (Na/K-pumpen).

Fordelingen av kalium mellom intra- og ekstracellulærrommet påvirkes bl.a. av syre/base-status, idet acidose fører til at kalium vandrer ut av cellene, mens alkalose fører til det motsatte.

Nesten all kalium som blir filtrert i nyrenes glomeruli blir reabsorbert før urinen kommer til distale tubuli.  Reguleringen av kaliumutskillelsen finner sted i nyrenes distale tubuli, hvor kalium skilles ut i bytte med Na+ ioner og H+ ioner, under innvirkning av binyrbarkhormonet aldosteron.  En rekke medikamenter, spesielt diuretika, påvirker utskillelsen av kalium i urinen.

Referanseområde 

Barn  

1

uke: 3,2 - 5,5 mmol/L
  1 - 4 uker: 3,6 - 6,0 mmol/L
  1 - 6 mnd: 3,5 - 5,6 mmol/L
  6 - 12 mnd: 3,5 - 6,1 mmol/L
  17  år:  3,7 - 5,0 mmol/L
Voksne    18 år: 3,5 - 5,0 mmol/L

Tolkning

Hyperkalemi ses ved acidose, generell hypoksi, omfattende vevsknusninger og vevsnekroser, nyresvikt, Addisons sykdom, digitalisforgiftning og bruk av kaliumsparende diuretika.

Hypokalemi kan skyldes manglende tilførsel ved langvarig parenteral ernæring, bruk av thiazider og loop-diuretika, økt tap fra mage/tarmkanalen på grunn av brekninger, diaré eller overdreven bruk av laksantia, alkoholisme, metabolsk alkalose, insulinbehanding ved diabetisk ketoacidose, Cushings syndrom, bruk av kortikosteroider.

Feilkilder

Hemolyse:Erythrocytter inneholder ca. 25 ganger så mye kalium som serum/plasma. Hemolyse medfører derfor økt S/P-kalium (ca. 0,25 mmol/L økning pr 0,1 g/100 ml hemoglobin).
Langvarig stase og bruk av muskelpumpe gir falskt økt S/P-kalium. Falskt forhøyet verdi ses også ved uttalt trombocytose og leukocytose.
Vanligste årsaken til falskt forhøyet S/P-kalium er feil behandling av prøven, særlig hensetting av prøven i kjøleskap før separasjon eller sterkt forsinket prøveseparasjon. 

Alarmgrenser

Verdier < 2,5 mmol/L eller > 6,5 mmol/L vil bli forsøkt varslet telefonisk.

Biologisk og analytisk variasjon

Se egen tabell

Publisert 21.03.2012 10:23 | Endret 28.12.2017 12:21

 Handler om