Kalium (u)

 
(K)

- urin

Prøvetaking
Samleurin hvis utskilt mengde ønskes beregnet.

Indikasjoner
Supplement til bestemmelse av kalium i serum ved utredning av forstyrrelser i væske-, elektrolytt- og syre/base-balansen, særlig hypokalemi.

Bakgrunn
Nesten alt filtrert kalium reabsorberes i Henles sløyfe, og urinen er så godt som fri for kalium når den kommer til distale tubuli.  Her skjer det en utskillelse av K+-ioner i bytte mot Na+-ioner og i konkurranse med H+-ioner, under regulering av aldosteron fra binyrene.

Referanseområde

Barn     <

år:  Referanseområde mangler

  Jenter

 6  -< 10  år: 

 37 mmol/døgn
  Gutter   6  -< 10  år:  17  54 mmol/døgn 
Barn  10 -<  15  år:  18   58 mmol/døgn 
Voksne     ≥ 15  år:  25  125 mmol/døgn 
                 

Tolkning
Nyrene responderer relativt sent på hypokalemi som skyldes mangelfull tilførsel eller ekstrarenalt tap, og først etter et par uker vil det komme en tydelig reduksjon av kaliumutskillelsen i urin. 
Lavt S-kalium med lav kaliumutskillelse i urin tyder på ekstrarenalt kaliumtap eller mangelfull tilførsel. 
Langvarig lavt S-kalium med normal utskillelse av kalium i urin tyder på økt renalt tap som årsak til hypokalemien. Økt renalt tap forekommer bl. a. ved alkalose, behandling med thiazider og loop-diuretika, behandling med steroider, og renal tubulær acidose.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 15.06.2012 10:12 | Endret 27.05.2014 15:23

 Handler om