Kalprotektin (f)

(calprotektin)

- feces

​Prøvetaking

Avføring samles i pussbekken, ren isboks, vhja Easy Sampler Feceskit (kan kjøpes på apotek) eller liknende. Feces overføres av pasienten til spesialrør, Calpro Easy Extract-rør (må oppbevares i kjøleskap), eventuelt has avføringsprøven i en universalcontainer uten tilsetning. Ved bruk av Calpro-røret er det viktig å holde fast i den blå delen av korken og vri den røde korken mot klokken. Trekk ut den hvite prøvepinnen festet til den røde korken, stikk prøvepinnen i avføringen og fyll rillene godt. Unngå slim, frø og korn. Sett prøvepinnen tilbake i røret og vri den rør korken på plass med klokken. Pasienten må få med seg en bruksanvisning.

Holdbarhet

Minst 7 dagers holdbarhet i kjøleskap og 4 dagers holdbarhet i romtemperatur etter at avføring er tilsatt prøvepinne i Calpro EasyExtract-rør. Vanlig avføringsprøve er holdbar i 4 dager; begge slags rør kan sendes i post uten kjøling.

Indikasjoner

Testen benyttes for å skjelne mellom organisk og funksjonell gastrointestinal sykdom med tanke på utvelgelse av pasienter til endoskopi, og som markør for sykdomsaktivitet og behandlingseffekt ved inflammatorisk tarmsykdom (Crohns sykdom og ulcerøs colitt – inflammatory bowel diseases, IBD).

Bakgrunn

Kalprotektin er et sinkbindende antimikrobielt og antiproliferativt protein, som avgis fra aktiverte eller døde granulocytter. På slimhinneoverflaten i mage-tarm-trakten eksponeres kroppen for store mengder mikrober, som ved kjemotakse tiltrekker seg granulocytter. Ved skade av slimhinnen øker permeabiliteten slik at større mengder granulocytter vandrer ut i tarmlumen og gir økt konsentrasjon av intracellulære substanser, deriblant kalprotektin, i feces. Proteinet kan kvantiteres i en liten fecesprøve, og konsentrasjonen korrelerer med utskillelsen av granulocytter.

Referanseområde  

​Barn

​1

​-​<6​mnd​<​430​mg/kg
​6 mnd​-<3​år​<​150​mg/kg
​Voksne og barn  ​3​år<​​50​mg/kg

Referanseområdet for barn er hentet fra to ulike studier (en studie med en metode fra en annen produsent og en studie som sammenliknet de to metodene) og må tolkes med forsiktighet.   

Tolkning

Diagnostikk

  • Ved verdier under 50 mg/kg er sannsynligheten for aktiv inflammatorisk tarmsykdom meget lav. Hvis ingen alarmsymptomer som gir kreftmistanke (for eksempel vekttap eller tarmblødning) kan man avstå fra koloskopi. En beslutningsgrense på 50 mg/kg hos voksne gir en sensitivitet for IBD på rundt 95 % og en spesifisitet for IBD på 91 %.
  • Moderat forhøyede verdier kan være forenlig både med organisk tarmsykdom og annen organisk sykdom i mage-tarm-trakten som cancer ventriculi, cancer coli, kolorektale polypper og divertikulitt.
  •  Ved svært høye verdier er sannsynligheten for aktiv inflammatorisk tarmsykdom meget høy.

Kjent IBD: Ved oppfølging av sykdomsaktivitet ved inflammatorisk tarmsykdom vil nivåene av kalprotektin korrelere med sykdomsaktiviteten. 

​50 - 100 mg/kg​Ingen eller liten sykdomsaktivitet, mukosatilheling sannsynlig.
​100 - 200 mg/kg​Lett til moderat sykdomsaktivitet.
​200- 40 000 mg/kg​Aktiv og symptomatisk IBD

Biologisk og analytisk variasjon

Se egen tabell

Feilkilder

Behandling med NSAIDs kan gi falsk for høye verdier. Luftveisinfeksjoner og blødninger fra tarmen kan også medføre lett forhøyede verdier.

Publisert 14.12.2016 08:00 | Endret 19.12.2016 08:09

 Handler om