Kalsium (total), albuminkorrigert (s/p)

 
- serum/plasma

Når det gjelder bakgrunn, indikasjoner, prøvetaking og tolkning henvises til kalsium (total).Det er den fri ioniserte fraksjon av kalsium som er biologisk aktiv. Totalkonsentrasjonen av kalsium kan under visse omstendigheter gi et uriktig bilde av av konsentrasjonen av ionisert kalsium.  Langt viktigst i denne forbindelse er endringer i albuminkonsentrasjonen.  Resultatet av totalkalsium kan korrigeres for endringer i albumin etter følgende formel:
S-Kalsium (albuminkorrigert) = s-kalsium (målt) + 0,020 •(41,3- s-albumin).

Det har vist seg at albuminkorrigert (total)kalsium hos oppegående pasienter er et meget godt mål for den ioniserte fraksjon og hos disse pasienter derfor kan erstatte direktemåling av ionisert kalsium.

Referanseområde
 

18 - 49 år 2,17 - 2,47 mmol/L
  50 år 2,17 - 2,53 mmol/L

Alarmverdier 
Verdier mindre enn 1,5 mmol/L eller høyere enn 3,2 mmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Feilkilder
Lanvarig stase i forbindelse med prøvetaking kan gi falskt forhøyet verdi.

Publisert 21.03.2012 13:09 | Endret 27.05.2014 14:56

 Handler om