Kalsium (u)

 
(Calcium, Ca)

- urin

Prøvetaking
Beregning av døgnutskillelse krever samleurin.  For beregning av kalsium/kreatinin clearance ratio er det tilstrekkelig med spoturin, men samtidig tatt serumprøve må sendes med (se nedenfor).

Indikasjoner
Måling av døgnutskillelse eller beregning av kalsium/kreatinin clearance ratio (se nedenfor) som ledd i utredning av hyperkalsemi.  Måling av døgnutskillelse ved utredning av urolithiasis.

Bakgrunn
Kalsiumutskillelsen i urin avhenger av konsentrasjonen av ultrafiltrerbart kalsium i serum, den glomerulære filtrasjonen, og den tubulære reabsorbsjonen.  Andre faktorer, så som syre/base-balansen og kostens innhold av kalsium, fosfat, natrium og proteiner påvirker også kalsiumutskillelsen, men i relativt liten grad, og døgnutskillelsen ligger derfor relativt stabilt hos det enkelte individ.

Referanseområde

Konsentrasjon: Avhengig av diurese
Utskillelse: Kvinner 15 år 2,0 - 7,0 mmol/døgn
  Menn 15 år 2,0 - 9,0 mmol/døgn

Kalsium/kreatinin clearance ratio: Tekstet svar 

Tolkning
Graden av tubulær reabsorbsjon kan uttrykkes ved kalsium/kreatinin clearance ratio. Beregningen krever bestemmelse av kreatinin og kalsium i serum og urin og gjøres på følgende måte:
Kalsium/kreatinin clearance ratio =
(U-kalsium * S-kreatinin) / (S-kalsium * U-kreatinin).
Økt utskillelse
ses ved de fleste former for hyperkalsemi, særlig ved hyperkalsemi som ikke skyldes hyperparathyreodisme (maligne tilstander, sarkoidose, vitamin D-intoksikasjon m.m.).
Økt utskillelse, men i svakere grad, og med nær normal ekskresjonsindeks, finner man ved hyperparathyreoidisme.
Økt utskillelse uten hyperkalsemi forekommer ved immobilisasjon og ved såkalt idiopatisk hyperkalsuri.
Nedsatt utskillelse med svært lav kalsium/kreatinin clearance ratio (mindre enn 0,01) ses ved familiær hypokalsurisk hyperkalsemi. Dette er en relativt sjelden tilstand, men her i Vestfold finnes en slekt i Nord-fylket med flere medlemmer som har arvet denne tilstanden.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 21.03.2012 13:33 | Endret 27.05.2014 14:56

 Handler om