Kalsium, fritt (k/aB)

(ionisert kalsium, Ca++)

- kapillær/arteriell fullblod 

Prøvetaking
Anaerobt tatt heparinisert kapillær- eller arteriell fullblodsprøve.  Det er nødvendig at pasienten møter til prøvetaking ved laboratoriet (i Tønsberg).  Det benyttes spesielle sprøyter/kapillærrør tilsatt kalsiumbalansert heparin.  Uten avkjøling må prøven analyseres innen 15 minutter. Holdbarhet 4 timer ved +4°C.

Når det gjelder bakgrunn og tolkning henvises til S-kalsium (total) nedenfor.

Indikasjoner
Utredning av påvist høyt totalkalsium, særlig i forbindelse med tilstander hvor totalkalsium kan mistenkes ikke å gi et korrekt uttrykk for fritt kalsium (se under S-kalsium(total) nedenfor).

Referanseområde

Barn

<1

mnd:1,00-1,50mmol/L
 1-

 6

mnd:0,95-1,50mmol/L
6-

 12

mnd:1,09-1,44mmol/L
 

<18

år: 1,22 1,37 mmol/L 
Voksne   

18

år: 1,14 1,28 mmol/L
         

Alarmverdier 
Verdier mindre enn 0,9 mmol/L eller høyere enn 1,5 mmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

 

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 21.03.2012 11:00 | Endret 08.12.2014 16:08

 Handler om