Kalsium, fritt (s)

​(ionisert kalsium, Ca++)

- serum

​Når det gjelder bakgrunn og tolkning henvises til S-kalsium (total).

Prøvetaking

Veneblod tas i serum gelrør. Prøven skal tas uten eller med bruk av minst mulig stase og ingen bruk av muskelpumpe. Røret må fylles helt til vakuumet opphører og nålen skal ikke dras ut samtidig med røret. Sentrifugering bør skje innen 1 time etter prøvetaking.  Proppen beholdes på under sentrifugering og lagring inntil prøven analyseres. Vi anbefaler at det settes en tape over korken for å markere at korken ikke skal fjernes før ved analysering. Holdbarhet: Inntil 24 timer ved 20°C, inntil 7 dager ved 4°C, inntil 45 dager ved -20°C. Slike rør kan sendes med vanlig post.

 

Indikasjoner

Tilstander der totalkonsentrasjonen av kalsium eller albuminkorrigert kalsium ikke kan forventes å gi et pålitelig uttrykk for konsentrasjonen av fritt kalsium, bl.a. følgende: Større kirurgiske inngrep med massive blodtransfusjoner og eventuelt albumininfusjoner, større brannskader, kritisk syke pasienter (multiorgansvikt), syre/base-forstyrrelser, neonatal hypo- og hyperkalsemi, hemodialyse, nefrotisk syndrom, akutt pankreatitt.  Fritt kalsium i vene-, arterie- eller kapillærblod er også noe bedre enn serum kalsium, total eller albuminkorrigert ved spørsmål om hyper- eller hypoparatyreoidisme.

 

Referanseområde

 
​Barn​0​-​<1​mnd:​1,00​-​1,50​mmol/L
​1​-​6​mnd:​0,95​-​1,50​mmol/L
​6​-​12​mnd:​1,09​-​1,44​mmol/L
​1​-​<18​år:​1,22​-​1,37​mmol/L
​Voksne≥18​​år:1,15​​-​1,33​mmol/L

Alarmverdier

Verdier mindre enn 0,9 mmol/L eller høyere enn 1,5 mmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Biologisk og analytisk variasjon:

Se egen tabell.

Publisert 09.12.2014 10:00 | Endret 16.01.2015 09:56

 Handler om