Kalsium/kreatinin clearance ratio (pt)

 
- pasient

Prøvetaking 
Spoturin sammen med samtidig tatt serumprøve

Indikasjoner 
Utredning av hyperkalsemi.

Bakgrunn
Se S-Kalsium og U-Kalsium 

Referanseområde og tolkning
Se U-Kalsium.

Publisert 21.03.2012 13:48 | Endret 27.05.2014 14:56

 Handler om